Марката НКИЗ вече е с европейска защита

Tърговската марка на Национална компания индустриални зони“ ЕАД вече има еврозащита и е запазена чрез Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Сертификатът за регистрация на наименованието влиза в сила от 25.04.2019 година и вече фигурира в електронната система на Европейското патентно ведомство.

Регистрирането на НКИЗ в EUIPO, което е валидно 10 години, осигурява защита на марката на държавното дружество в рамките на Европейския съюз. Така наименованието на предприятието може да бъде налагано на европейския пазар пред близо 500 милиона потребители. Документите за запазване на марката на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД бяха подадени през декември 2018 година.