Национална компания индустриални зони подписа споразумение за сътрудничество със Световната федерация на индустриалните зони FEMOZA

Изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони г-н Стефан Стайков, заедно с членовете на Съвета на директорите г-н Нено Димов и г-н Илия Лазаров и директорът на Транзитна търговска зона - Варна г-н Юлиян Гендов проведоха работно посещение в гр. Барселона. Там те се срещнаха с Председателя на Световната федерация за индустриални зони FEMOZA г-н Хуан Торентс, който пристигна от седалището на организацията в Женева специално за срещата. Целта на посещението беше членството в Световната федерация на индустриалните зони, посещение на индустриалната зона в гр. Барселона, както и заимстване на водещи международни практики за привличане на инвестиции.  

Българските представители запознаха г-н Торентс със структурата на Национална компания индустриални зони, представиха конкретни проекти и изтъкнаха предимствата, които правят страната ни атрактивна инвестиционна дестинация. Г-н Торентс заяви, че страната ни притежава значителен потенциал да обособи различни територии като индустриални зони и подчерта основните фактори, които могат да утвърдят нашите територии като атрактивно място за развитие на индустрията.

След проведената среща, г-н Торентс, който е един от основоположниците на зоната в гр. Барселона, посети нейната територия заедно с българските представители, за да демонстрира услугите и логистиката, които се предлагат. След като се запознаха с добри практики заедно обсъдиха възможностите за прилагането им в България. 

В потвърждение на ползотворно партньорство и разработване на съвместни инициативи за привличане на инвестиции, НКИЗ подписа споразумение за сътрудничество с FEMOZA и стана пълноправен член на организацията, обединяваща индустриалните, икономически и свободни зони в световен мащаб. Членството отваря врати към нови стратегически партньорства с представители на организацията и е една сериозна платформа за привличане на нови инвеститори.

На срещата беше обсъдена и възможността за провеждане на конференция в България, посветена на възможностите за развитие на индустриалните зони, на която за лектори да бъдат поканени международни експерти с дългогодишен опит в областта.

Индустриалните и специални икономически зони са ключов фактор за развитието на промишлеността и като цяло на икономиката, които правят държавите по - конкурентоспособни и значително повишават брутния вътрешен продукт. Те отварят нови възможности пред бизнеса, създават добавена стойност и работни места, около това се обединиха г-н Торентс и г-н Стайков, изразявайки готовност да работят съвместно в тази посока.