Национална компания индустриални зони подписа споразумение със Световната организация на свободните зони

Д-р Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ), и д-р Самир Хамруни, изпълнителен директор на Световната организация на свободните зони (СОСЗ), подписаха онлайн Споразумение, с което НКИЗ става Национална контактна точка. Тази позиция ще насърчи информационния обмен между СОСЗ и екосистемата на свободните зони в света. Двете страни се споразумяха да споделят опит и добри практики във всички области, касаещи свободните и индустриални зони и тяхното развитие.
Световната организация на свободните зони е регистрирана в Женева и е със седалище в Дубай. Тя е глобална организация с нестопанска цел, обединяваща свободни зони от целия свят, за да им даде възможност да постигат общи цели и да решават общи проблеми. Една от основните им цели е да повишат осведомеността относно ползите, които могат да донесат свободните зони от гледна точка на засилване на преките чуждестранни инвестиции и търговията; насърчаване на културното разнообразие; стимулиране на иновациите и развитие на уменията; създаване на нови работни места.
Чрез организацията страната ни ще може да получава информация в реално време за инвестициите в свободни зони в света и за насърчителните мерки, които другите държави предлагат.