Национална компания индустриални зони подписа меморандум с Аутомотив клъстер България за привличането на инвестиции

Проблемите и възможностите за бъдещо развитие на автомобилната индустрията в България бяха обсъдени днес на кръгла маса с участието на Министъра на икономиката Божидар Лукарски и Заместник- Министъра на икономиката Любен Петров. В дискусията участие взеха Изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони – Стефан Стайков, Председателят на Съвета на директорите- Николай Ценков, ръководството на Аутомотив клъстер България и Асоциацията на автомобилните производители, Стамен Янев- Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестии, както и представители на бизнеса.

В рамките на дискусията представители на автомобилната индустрия поставиха важни въпроси пред ръководството на институциите и бяха обсъдени конкретните предизвикателства, с които се сблъскват инвеститорите от сектора и възможностите за тяхното преодоляване.

Ръководството на НКИЗ и Аутомотив клъстер България подписаха меморандум, с който страните заявявиха своята готовност и желание да си сътрудничат в разработването на съвместни инициативи за привличането на инвеститори от автомобилната индустрия.

Николай Ценков изрази позицията, че пътят към успешните бизнес модели се създава с ползотворно сътрудничество между институциите. „Мисията на Национална компания индустриални зони не се изчерпва с предлагането на терени. Нашата цел е да бъдем партньор за стратегически инвестиции и в лицето на Аутомотив клъстер България виждаме такъв партньор. Ще обединим опит, знания и добри практики и ще разчитаме на политическата подкрепа от страна на Министерство на икономиката за предстоящи нормативни инициативи“, допълни той.

Стефан Стайков също изрази увереност, че подписаният меморандум между страните е първата стъпка към създаване на устойчиви и ефективни практики и допълни: „Най-успешните модели се създават, когато бизнесът и държавата работят заедно в една посока. Чрез провеждането на този форум и подписването на меморандума правим една добра стъпка. Ние създаваме конкретни условия за установяване на печеливш бизнес и смятам, че с автомобилния клъстер ще намерим добри подходи за привличане на инвестиции.“