„Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Община Враца подписаха меморандум за сътрудничество

 Министър Емил Караниколов: Това е сериозна стъпка за съвместна работа за привличане на инвеститори в региона

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес и кметът на Враца Калин Каменов подписаха днес меморандум за сътрудничество, в присъствието на министъра на икономиката Емил Караниколов и областния управител Малина Николова. Със сключеното споразумение се цели наличните терени в община Враца, подходящи за инвестиционни проекти, да бъдат промотирани  по-активно пред потенциалните инвеститори и да се създадат по-добри условия за привличането им в региона.

„Борбата за инвеститори е много голяма. За да бъдем атрактивни, трябва да предлагаме такива зони, каквито се предлагат в цяла Европа. Държавата, в лицето на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, ще вложи пари за изграждане на инфраструктурата на имоти общинска и държавна собственост. По този начин ще има готова и модернизирана база, където инвеститорите могат да дойдат и веднага да започнат да работят“, каза министърът на икономиката Емил Караниколов. Той изказа уверението си, че подписването на меморандума за сътрудничество е сериозна стъпка към съвместната работа, свързана с привличане на инвеститори в региона.

Министърът адмирира присъствието и на представители на образованието на срещата. „Вторият въпрос, които инвеститорите винаги задават е, каква е професионалната квалификация в региона. Поздравявам г-н Каменов, че  работи в тази насока“, допълни министър Караниколов.

Изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес посочи, че основен приоритет е привличането на инвестиции за региона. „Поздравявам ви за това, че тук, във Враца, виждаме обединение на местна и държавна власт. Тези общи усилия ще дадат възможност за „бърза пътека“ за инвеститорите“, посочи г-жа Барес.

Кметът на Враца Калин Каменов заяви, че Община Враца е активен партньор в процеса по привличане на инвестиции града. „През последните две години с моя екип положихме много усилия това да стане възможно. Една от първите стъпки в тази посока беше създаването на маркетингов профил, представящ реалните възможности за бизнес в града. Чрез социологическо проучване, от независима агенция, успяхме да идентифицираме начините, чрез които да върнем хората от града, които по различни причини, работят в съседните общини. Безспорно най-голям успех беше обновяването на индустриалните зони във Враца. Благодарение на подкрепата на Правителството, бяха отпуснати 2 млн. лв., които инвестирахме в пътната инфраструктура. С част от тези средства бяха възстановени 6 улици в промишлените зони“, разказа кметът Каменов.

Той обясни, че общината разполага с 10 имота с площ между 4 дка и 83 дка, които са частна-общинска собственост и могат да бъдат отдадени под наем или продадени на инвеститори от страната и чужбина. Пет от идентифицираните терени са разположени един до друг и могат да обособят бизнес зона с площ от над 200 дка. Имотите са свързани с електричество, вода и канализация, а до някои от тях има и газоподаване.

След срещата, кметът на Враца показа на министър Караниколов и на изпълнителния директор на НКИЗ ЕАД някои от най-атрактивните терени за инвестиции  в града.