„Национална компания индустриални зони“ беше представена на Първата национална конференция за индустриални имоти

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) представи своите проекти на Първата национална конференция за индустриални имоти, организирана от БГСКЛАД. Събитието се проведе в Международен панаир Пловдив и бе официално открито от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Основната идея на инициативата е да разгледа тенденциите в развитието на индустриалните имоти и да дефинира очакванията на бизнеса към тях. Своите перспективи представиха водещи компании от банковия и застрахователния сектор, инвеститори, оценители, брокери, архитекти, строители и проджект мениджъри.