На 18 март 2017 г. изпълнителният директор на НКИЗ г-жа Антоанета Барес участва в среща на министъра на икономиката г-н Теодор Седларски с кмета на Бургас г-н Димитър Николов и областния управител г-н Вълчо Чолаков

На 18 март 2017 г. изпълнителният директор на НКИЗ г-жа Антоанета Барес участва в среща на министъра на икономиката г-н Теодор Седларски с кмета на Бургас г-н Димитър Николов и областния управител г-н Вълчо Чолаков. На срещата присъства и г-н Стамен Стамов – изпълнителен директор на Индустриален и логистичен парк – Бургас.

По време на срещата беше представен напредъка в изграждането на инфраструктурата на парка, както и перспективите за развитието на проекта, изградената инфраструктура и дейността на различните инвеститори в парка – производство на отоплителни и вентилационни системи, бетонови смеси, международни превози, автоуслуги, производството на метални конструкции, мебели и хранителни продукти. Очакванията са в краткосрочен план да бъде запълнен неговия капацитет, като само до края на годината ще стартират своята дейност още 5 компании.

Кметът на Бургас г-н Димитър Николов запозна присъстващите с мерките, които предприема общината за осигуряване на квалифицирани кадри в съответствие с нуждите на бизнеса – организиране на срещи в професионалните гимназии за събуждане на интереса на родителите и учениците към специалностите, които предлагат, както и подкрепата от  бизнеса за стажовете в професионалните гимназии. От страна на Министерството на икономиката беше заявена готовност за подкрепа за развитие на софтуерен университет в града.

Също така, бяха обсъдени възможностите за развитие на инвестиционната инфраструктура в област Бургас, облекчаване на разрешителни режими и процедури, касаещи бизнеса и възможността институциите да си доставят взаимно информация по служебен път с цел максимално улесняване на инвеститорите.