Министрите на икономиката и транспорта обсъдиха плановете за интермодател терминал в Божурище

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес, министърът на икономиката Емил Караниколов и министърът на транспорта Ивайло Московски обсъдиха плановете за изграждане на интермодален терминал в Икономическа зона София – Божурище. На срещата присъстваха още кметът на Божурище Георги Димов и Христо Алексиев, зам.-генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“.
Концепцията за интермодален терминал в Божурище е една от идеите, които се обсъждат за подобряване на инфраструктурната свързаност и достъп до индустриалната зона. Нарастващият брой на инвеститорите в нея създава необходимост от изграждането на нови транспортни връзки и подходи, които да обезпечават адекватно големите й територии. Зоната привлича сериозен инвеститорски интерес и за да отговори на очакванията им, Министерство на икономиката – принципал на оператора на зоната „Национална компания индустриални зони“ иницира разговори с няколко ведомства, сред които и Министерство на транспорта. В разговорите са ангажирани още Община Божурище и НК „Железопътна инфраструктура“, които имат пряко отношение към реализацията на проекта.
По време на срещата беше обсъдена още възможността за изграждане на ж.п. гара на територията на индустриалната зона в Божурище, която да е част от железопътната връзка между София и Банкя. По думите на изпълнителния директор на „Национална компания индустриални зони“ Антоанета Барес тези проекти са от ключово значение за привличане на инвестиции в Икономическа зона София – Божурище. Изграждането на обществени транспортни връзки ще направят зоната и по-достъпна като работно място. Близо 1100 са работните места, които осигуряват инвеститорите в Божурище. По-голямата част от тях са за висококвалифицирани технически специалисти.