Министър Борисов подписа шест сертификата за инвестиции на обща стойност над 110 млн.лв.

От началото на 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани 32 проекта на обща стойност над 850 млн. лв.


Министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписа шест сертификата за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност над 110 млн.лв., които ще разкрият близо 600 нови работни места, съобщиха от министерство на икономиката. Пет от инвестициите на „Сенид“ ,„ЕЛ БАТ“, „Булпротеин“, „Агромил България” и на „Блокс Груп България“ получават сертификат клас „А“, а шестата инвестиция на „Матега”- сертификат клас „Б“.

Министър Борисов посочи, че от началото на 2020 г. до момента по ЗНИ са сертифицирани 32 проекта на обща стойност 854.322 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 4074 нови работни места. Инвестициите са предимно в секторите производство, информационни технологии, здравеопазване и автомобилостроене.

Икономическият министър подчерта, че 13 проекта са за разширение на съществуваща вече инвестиция, а останалите 19 представляват нови  инвестиционни проекти. Най-голям интерес има в сектор производство - 14 проекта, като 5 от тях осъществяват високотехнологично производство.

Инвестицията клас „А“ на „Сенид“ ООД e за инвестиционния проект „МЕДИКО И БАЛНЕО РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“, гр. Хисаря, област Пловдив. Рехабилитационният център ще разполага с добре оборудвани лекарски кабинети, както и зали за физиотерапия и лечебна физкултура.  Ще бъдат обслужвани над 55 000 посетители годишно, като за целта ще бъдат разкрити над 120 работни места за високо квалифицирани специалисти – медицински и немедицински персонал. Размерът на инвестицията възлиза на 41 500 000 лв.

Вторият проект, който ще получи сертификат за инвестиция клас „А“ е за „Блокс Груп България“ АД за инвестиционен проект свързан с инвестиция в секторите здравеопазване и социални услуги. В три годишен период се предвижда изграждане на интегриран център за обслужване на лица, които се нуждаят от рехабилитация, продължително лечение и палиативни грижи, както и домове за възрастни хора в гр. София, Столична община. Размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и нематериални активи, възлиза на 29 934 000 лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат открити 275 нови работни места.

Сертификат клас А получава и инвестиционният проект за изграждане на съвремененна фабрика за производство на растителни протеини на „Булпротеин“ ООД в индустриална зона-Божурище, Община Божурище. Осъществяването на тази инвестиция ще допринесе за диверсификацията на производствения асортимент в границите на Индустриална зона Божурище, което ще създаде предпоставки за привличане на нови инвеститори от подобен високотехнологичен и нишов сектор. Размерът на инвестицията възлиза на 9 290 000 лв. и ще бъдат открити 35 нови работни места.

Четвъртият сертификат клас А е за „Агромил България” АД за инвестиционния проект за изграждане на силозно стопанство за съхранение на стока, състоящо се от шест броя силози в град Пловдив, община Пловдив.   Инвестиционният проект предвижда, също така, изграждане на лаборатория, в която ще бъдат монтирани автоматични машини за взимане на проби, което ще спомогне за бързото приемане на зърното.Размерът на инвестицията, като обща стойност е за 4 510 000 лв. и ще бъдат открити 12 нови работни места.

Сертификат за инвестиция клас „А“ получава и  Инвестиционният проект на ,„ЕЛ БАТ“, който предвижда изграждане и експлоатация на инсталация за вторични продукти от олово в община Долна Баня, област София. Размерът на инвестицията е 23 937 000 лв., като резултат от него ще бъдат открити 100 нови работни места.

Проектът на  „Матега” ООД, който ще получи сертификат за инвестиция клас „Б“ е за инвестиционния проект за изграждане на модерно предприятие на територията на гр. Габрово за производство на метални и дървени компоненти за спортно оръжие.  Първоначално е предвидено „МАТЕГА“ да функционира като основен доставчик за марките Walther, Umarex и Hämmerli. Целта на дружеството е в бъдеще да се постигне производство на пълен асортимент от компоненти, които да позволяват асемблиране и производство на  завършени оръжия.   Размерът на инвестицията е 5 723 408 лв. и от него ще бъдат открити 40 нови работни места.