Инвеститор в Икономическа зона София-Божурище получи сертификат клас „Б“

Компания „Термо Про“ ЕООД, която осъществява своя инвестиция в Икономическа зона София-Божурище, получи сертификат за инвестиция клас „Б“. На церемонията в министерство на икономиката присъстваха заместник-министърът Лъчезар Борисов, изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони Антоанета Барес, както и изпълнителният директор на Българска агенцията за инвестиции г-н Стамен Янев.

„Термо Про“ ЕООД получи сертификат за инвестиция клас „Б“ за проект за изграждане на център за инсталация и сервизно обслужване на хладилни агрегати за мобилен температурен контрол. Инвестицията в производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване възлиза на над 2 млн. лв. А гарантираните работни места са 10.

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи общо пет сертификата за инвестиции издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Стойността на проектите е 83 млн. лв., като те ще разкрият над 500 нови работни места. Г-н Борисов връчи четири сертификата за инвестиция клас „А“ на „Каолин” ЕАД, „Никвец” ЕООД , Търговска лига- Глобален Аптечен Център АД и „Карготек България“ ЕООД.Заместник - министър Борисов подчерта, че се отчита положителна тенденция за увеличаване на броя и размера на проектите, осъществявани в страната, както от чуждестранни, така и от местни компании, което е доказателство за добрия бизнес климат. По думите му се работи и за допълнителни стимули за инвеститорите.