Индустриалните зони бяха представени на международна конференция в Барселона

В периода 30 ноември - 2 декември в Барселона се проведе международна конференция „Meda week 2016“ - Средиземноморска седмица на икономическите лидери, в която представители на НКИЗ взеха участие. По покана на Председателя на Световната федерация на свободните и специални икономически зони „FEMOZA“ г-н Хуан Торентс, ръководният екип на НКИЗ - г-н Стефан Стайков, г-н Илия Лазаров и г-н Нено Димов бяха официални гости на събитието. Конференцията „Meda week 2016“ е полезна платформа за споделяне на добри модели, свързани с възможностите за развитие на конкурентни индустрии, които генерират продуктивна и устойчива заетост и се считат за ефикасен лост за насърчаване на икономическия растеж.

Пред представители на държавни институции и частни корпорации, като гост-лектор, изпълнителният директор на НКИЗ г-н Стайков представи преимуществата на българските индустриални зони и стимулите, чрез които България привлича чуждестранни инвеститори. С цел установяване  на нови стратегически партньорства и заимстване на водещи международни практики за привличане на инвестиции, г-н Стайков сподели пред международни експерти българския опит в областта на инвестициите и акцентира върху конкретни, успешни проекти на НКИЗ, утвърдени като атрактивно място за инвестиции.

В специализирания дискусионен панел, посветен на специалните, свободни и икономически зони бяха разисквани приоритетни теми, свързани със създаване на съвместни инициативи, които да спомогнат за утвърждаването и развитието на тези обособени територии като ядра, обединяващи инвестиции в различни индустрии.