Годишна среща на Световната организация на свободните зони

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД представя на вниманието на всички заинтересовани лица възможността да участват в Годишната среща на Световната организация на свободните зони (13-17 юни 2022 г.).

Форумът ще се проведе в Ямайка и е озаглавен: „Индустриалните зони - вашият партньор за устойчивост и просперитет, който се стреми да улеснява и задълбочава разговорите за бъдещето на индустрията.

Световната организация на свободните зони е глобална организация с нестопанска цел, обединяваща свободни зони от целия свят, за да им даде възможност да постигат общи цели и да решават общи проблеми. Една от основните им цели е да повишат осведомеността относно ползите, които могат да донесат свободните зони от гледна точка на засилване на преките чуждестранни инвестиции и търговията; насърчаване на културното разнообразие; стимулиране на иновациите и развитие на уменията; създаване на нови работни места.

Изданието за 2022 г. предвижда теми, свързани с периода на „новото нормално“ в резултат на пандемията, бъдещето на веригите за доставки и свободните зони, развитието на световната и регионалната търговия, ключовата роля на логистиката за индустриалните зони, въздействието върху околната среда, дигиталната индустрия, бъдещето на новите технологии и др.

По данни на организаторите се очаква в Годишната среща да се включат над 1000 участници от 80 държави, а панелисти в отделните дни на конференцията ще бъдат 50 лектори, политици, академици, представители на свободни и специални зони по цял свят и глобални бизнес лидери.

Вижте условията за участие и цялата програма на събитието тук.

Повече информация може да получите на: https://aice2022.com/