Чужди инвеститори ще наемат наши кадри директно от университетите

Инициативата е на “Национална компания индустриални зони” в партньортство с водещи университети от цялата страна

 

Чужди инвеститори, които се установяват в икономическите зони, управлявани от “Национална компания индустриални зони” ЕАД (НКИЗ) ще могат да наемат работни кадри директно от наши университети. Идеята заляга в основата на нов проект на компанията под надслов “Fast-tracking Success”. В партньорство с редица университети НКИЗ ще работи за трайно разрешаване на един от най-наболелите проблеми пред чуждестранните инвеститори и бизнеса като цяло у нас – недостига на квалифицирани работни кадри. Компанията вече е подписала и първи меморандум за сътрудничество по проекта с Нов Български Университет (НБУ). Предстои подписването на такива споразумения с Технически университет – София, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София, Лесотехнически университет – София и УНСС.

 Проектът “Fast-tracking Success” цели осигуряване на условия за ускорено професионално изграждане на младите специалисти, които излизат от университетите чрез предоставяне на възможности за стажове и постоянна заетост в чуждестранни компании в зоните от портфолиото на „Национална компания индустриални зони“. Компанията развива 9 проекта на територията на страната, шест от които са действащи – три свободни зони във Видин, Русе и Свиленград, Икономическа зона София – Божурище, Индустриален и логистичен парк – Бургас и Транзитна зона – Варна.

 Инициативата ще допринесе за изграждането на висококвалифицирани кадри – младите специалисти ще работят в условията на високи стандарти, каквито би очаквала една чуждестранна компания. По този начин те ще изградят ценни професионални умения, които ще отговарят на нуждите на съответната компания. „Това е инвестиция в човешки капитал, която в дългосрочен план ще повиши значително нивото на българските специалисти“, посочва изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес.

 Параметрите на сътрудничество между компанията и първия включил се в инициативата университет предвиждат двустранен обмен на информация в подкрепа на процеса по осигуряване на необходимите на инвеститора кадри. От една страна университетът ще предоставя актуална информация за подготвяните кадри от всички специалности, а компаниите ще имат възможност чрез НКИЗ да правят „заявки“ към университетите за специалистите, които търсят. „Подобно взаимодействие ще изгради една реална представа за търсенето и предлагането на кадри, както и ще позволи на университетите да планират по-ефективно своите програми“, пояснява Антоанета Барес. В проекта е заложено и предоставянето на директен достъп на компаниите до кариерните центрове на университетите, както и осъществяване на активен диалог с държавната власт, гражданското общество, национални и международни организации, които работят в това направление за трайно намаляване на структурната безработица сред младежите.

Снимка: Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ и проф. д-р. Пламен Бочков, ректор на НБУ подписаха меморандум за сътрудничество