Бизнес и образование търсят нови възможности за сътрудничество

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД подписа меморандум за сътрудничество с Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Изпълнителният директор на НКИЗ д-р Антоанета Барес и ректора на ВТУ проф. д-р Даниела Тодорова се договориха за двустранен обмен на информация, който да подпомогне процеса на професионално изграждане на младите кадри.
По време на подписването на меморандума стана ясно, че НКИЗ планира да организира Ден на отворените врати в Индустриален парк София-Божурище, когато пандемичната обстановка позволи. Тази инициатива ще насърчи много студенти от различни университети в страната да се запознаят на място с производствените процеси и логистичните линии в зоната.
Двете страни отбелязаха, че по-тясното сътрудничество между университетите и предприятията може да помогне на студентите да придобият умения, необходими както на пазара на труда, така и за личностното им развитие.
Подписването на меморандума за сътрудничество е част от проекта на националната компания „Fast-tracking Success”, който предоставя възможности на студентите за стажове и постоянна заетост в компаниите, опериращи в индустриалните паркове от портфолиото на НКИЗ.