България и Иран обсъдиха добри практики в привличането на инвестиции

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД и иранският Върховен съвет за свободни, индустриални, търговски и специални икономически зони обсъдиха възможностите за осъществяване на добри практики в привличането на инвестиции и разработването на индустриални зони. Това стана по време на срещи между българската и иранската страна във връзка с проследяване договореностите от 19-та сесия на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество, които се проведоха онлайн.
Иранският представител на организацията на свободните зони представи специалните и свободни зони в Иран, през които минават 40% от иранския износ. Беше отбелязано, че те са важен логистичен хъб за страната, в който има добре развито офшорно банкиране и стоков пазар. „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и иранския Върховен съвет за свободни, индустриални, търговски и специални икономически зони имат подписан меморандум за разбирателство, на базата на който бяха обсъдените възможности за сътрудничество.
По време на онлайн срещата представители на иранското министерство на пътищата и градоустройството и на българското министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията очертаха основните насоки за двустранно сътрудничество. Бяха стартирани и разговори в областта на икономиката, енергетиката, индустриалните и свободни зони, банковия сектор, въздушния и ж.п. транспорт.