Антоанета Барес пред Дарик радио: Готов е пътят до най-големия инвестиционен обект в Икономическа зона София-Божурище

Развивайки индустриални зони в различни региони на страната, "Национална компания индустриални зони” допринася за повишаване на заетостта, за създаване на възможности за реализация на млади специалисти, както и за засилване на икономическата активност в районите, където стъпват инвеститори.  За проектите, по които работи НКИЗ, разказа пред Дарик радио изпълнителният директор на компанията  Антоанета Барес.

 Г-жо Барес, продължават интензивните разговори за продължаване на бул. „Царица Йоана“ до Икономическа зона София – Божурище. На какъв етап е проектът?

Държавата, в лицето на министъра на икономиката, изключително много ни подкрепя за този проект. Вече има постигнато принципно съгласие за отпускане на средства за реализирането му. В момента сме на етап технически разговори със Столична община, МРРБ и АПИ във връзка с възможностите за реализацията му.  Това е сложен инженерен проект и касае устройственото планиране на София - град и пътните връзки, управлявани от Пътната агенция.

Как напредва изграждането на вътрешната инфраструктура в Икономическа зона София- Божурище?

И в момента на територията на зоната се строи усилено. Пътната връзка, която трябва да свърже най-големият инвеститор в зоната – датската компания „Юск“, вече е готова и предстои подписването на Акт 15. Остана полагането само на най-горния слой асфалт. Относно останалата част от инфраструктурата, вече сме обявили обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за изграждане на цялостната инфраструктура на зоните. Крайният срок за подаване на оферти от потенциални изпълнители е 8 ноември 2018 г. Очакваме всички компании, които имат възможност да реализират такъв вид проектиране, да участват в процедурата.

Преди време обявихте, че НКИЗ е договорила с ЧЕЗ сериозно увеличаване на електрическите мощности в зоната в Божурище. На какъв етап е проектът?

Очакваме до дни да бъдат направени първите проби на трасето за осигуряване на мощностите за зона Божурище от кв. Модерно предградие до зоната. Остава ни да изпълним съвместно с ЧЕЗ още два етапа – вторият е за изграждане на възлова станция, а третият – за допълнителна мощност от Банкя.  По първия етап вървим финализиране и до дни също очакваме подписване на Акт 15 и внасяне на документи в ДНСК за въвеждане в експлоатация на кабелното трасе.

Един от най-новите ви проекти е в Стара Загора. Разкажете повече за бъдещата индустриална зона там.

Съвместно с Община Стара Загора работим по изграждане на Индустриална зона „Загоре“. Теренът е от 115 декара, намира се в кв. Зора, близо магазин Метро на пътя София- Бургас и на няколко километра от автомагистрала „Тракия“. По думи на кмета Живко Тодоров повече от десет  компании вече проявяват интерес към терените. След като промотирахме съвместната работа по зона „Загоре“, към НКИЗ се обърнаха три компании. Така че работим и се разширяваме.

През септември участвахте в официална делегация  на България във Виетнам. С  какво страната ни и държавните индустриални зони в частност са подходяща инвестиционна дестинация за азиатския бизнес?

Азиатският бизнес иска да стъпи в Европа, а ние сме естествена входна врата към нея. Стъпвайки в България, те разполагат с целия европейски пазар. Факт е, че Виетнам е един от големите производители в сферата на земеделието и леката промишленост. Ние имаме нужда от развитие на производства и бяхме длъжни да направим всичко възможно да представим компанията пред виетнамския бизнес и условията за инвестиции, които държавата предлага.  

Какъв е общият размер на инвестициите, привлечени в държавните индустриални зони до момента и кои са последните инвеститори?

Общият размер на привлечените досега инвестиции във всички зони е около 820 млн. лева. Общата стойност на договорените инвестиционни проекти само в Икономическа зона София-Божурище е близо 460 млн. лева. Броят на новооткритите работни места е над 1200.

В момента за терени в Божурище се водят преговори с 15 инвеститори, които са подали заявления за инвестиционни намерения в НКИЗ и готвят заявления за сертифициране към Българската агенция за инвестиции (БАИ). Общата стойност на техните инвестиционни проекти е близо 160 млн. лева, като се предвижда откриване на нови над 1000 работни места.

Като говорим за работни места, обръщам внимание, че това са гарантирани работни места, т.е. за тях инвеститорите са поели ангажимент пред БАИ. Реално обаче те назначават доста повече хора и новооткритите работни на територията на Божурище са в пъти повече от заявените по проекти.

В Индустриален и логистичен парк Бургас са подписани предварителни и окончателни договори с 35 инвеститори, като общият размер на гарантираните  инвестиции е над 74 млн. лева, а броят на гарантираните открити работни места –над 700.

Три чуждестранни компании проявяват интерес към зоната ни във Видин. Има инвестиционен интерес и към зоната на НКИЗ в Свиленград.

Като цяло инвестиционната активност в момента в страната е доста силна. Всеки ден в компанията има минимум по две срещи с потенциални инвеститори, с компании, които искат да проверят какви са условията за инвестиции, могат ли намерят място при нас, имаме ли терени, където биха могли да се включат.

Затова ние работим активно и по разширяването си, като подписваме меморандуми с общините, за да можем да отговорим на изискванията на повече инвеститори.