Антоанета Барес: Кръговата икономика открива нови възможности за бизнес и развива пазара

Кръговата икономика има ключово отношение в задаването на устойчива посока на икономиката, тя открива нови възможности за бизнес, създава концептуално нови бизнес модели и развива пазара – както в рамките на Европейския съюз, така и извън него. Това каза изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес по време на конференцията „Кръгова икономика и околна среда 2019“, организирана от Индустриален клъстер Средногорие.
Форумът има за цел да насочи поглед към теми, касаещи постигане на по-високо ниво на индустриално развитие, което насърчава равновесието в околната среда. Сред участниците в конференцията бяха Ивелина Василева, председател на комисията по околната среда и водите, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Никола Зикатанов, зам.-председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Димитър Бранков, зам.-председател на Българска стопанска камара (БСК).Г-жа Барес подчерта, че темата за кръговата икономика става все по-актуална и значима както за бизнеса, така и за обществото като цяло. „Според доклада на Европейската комисия за изпълнението на плана за действие на кръговата икономика, публикуван през март 2019 г., само за 2016 г. дейности в рамките на кръговата икономика са генерирали добавена стойност в размер на близо 147 милиарда евро и са мобилизирали инвестиции от 17,5 милиарда евро“, каза Антоанета Барес. По думите и насърчаването на равновесието в околната среда повишава конкурентоспособността, подпомага иновациите и създава работни места на местно ниво. Г-жа Барес беше категорична, че кръговата икономика е необратим, световен процес, но трябва да се работи още, за да се гарантира повишаването на благосъстоянието и успешно да се минимизира потреблението на безценните природни ресурси.
„Кръговата икономика е все по-разпознаваем процес, все повече компании пестят ресурси“, каза Ивелина Василева, председател на парламентарната комисия по околна среда и водите. По думите и трябва да правим малки стъпки към опазване на околната среда, което ще е добра демонстрация на отговорност към цялото общество. „От миналата година комисията по околна среда и водите в парламента не използва пластмасови опаковки“, отбеляза тя.
Николай Минков, изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие, който е организатор на конференцията, беше категоричен, че фокусът трябва да е върху усилията на Европа и България да превърне предизвикателствата във възможности, да насърчи и даде пример за пълната мобилизация на индустрията, частния сектор, местната власт и гражданите по отношение на кръговата икономика.