КСБ и НКИЗ подновиха партньорството си

Камарата на строителите в България (КСБ) и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) преподписаха меморандума си за сътрудничество. Това се случи на официално събитие на територията на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД. Делегацията на КСБ бе посрещната от Антоанета Барес, изп. директор на НКИЗ, и Златина Георгиева – председател на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“. Символичен домакин от страна на Камарата бе инж. Николай Николов, председател на ОП на организацията в Бургас.

От КСБ в събитието се включиха още инж. Илиян Терзиев, председател на УС, инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ - София, арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика, инж. Тодор Андонов, член на ИБ и на УС на КСБ, Георги Младенов, член на КС на Камарата, членове на ОблС на ОП Бургас, Ренета Николова прокурист и главен редактор на в. „Строител“. Според подновения Меморандум за сътрудничество двете страни целят да бъдат създадени условия за развитие на интензивна комуникация между тях, обмяна на опит и добри практики с цел изработване на общи позиции, постигане на необходима координация, информационен обмен за бъдещи проекти и програми, както и реализиране на съвместни действия в тази посока.

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ е нашият успешен пример за работа между държава и община. Преди 3 години започнахме разширението на обекта и изграждаме втората му фаза“. Това каза в началото на срещата Антоанета Барес.

Инж. Илиян Терзиев благодари за ползотворното сътрудничество между двете институции и посочи, че държавата и общините трябва да подкрепят чрез различни облекчения инвеститорите, за да може тези зони да се развиват все повече.

„Членове на КСБ са инвеститори на територията на парка и виждаме на практика доброто взаимодействие между общината, „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ и бизнеса“, каза от своя страна инж. Николай Николов.

В рамките на срещата двете страни набелязаха конкретни бъдещи съвместни инициативи.

Източник