Банкеръ: НКИЗ отваря зоните си за студенти и млади специалисти

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД планира да направи Ден на отворените врати в Икономическа зона София-Божурище за студенти и завършващи висшите учебни заведения в България до края на годината. „По този начин младите специалисти ще видят „на живо“ как работи бизнесът на територията на индустриалната зона и ще придобият нови знания за реалната бизнес среда, което ще спомогне за тяхната бъдеща реализация“, категорична е Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ.

Държавната компания работи много активно с университетите и професионалните гимназии в България. В началото на юли г-жа Барес подписа два меморандума за сътрудничество – с Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и с Университета за национално и световно стопанство. Това е част от инициативата на държавната компания Fast Tracking Success, която е насочена към ускорено професионално изграждане на младите кадри на университетите и професионалните гимназии чрез постоянна заетост и стажове в чуждестранни и български компании, които развиват дейност в индустриалните зони. Програмата цели преодоляването на проблема с младежката безработица. Тя подкрепя настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони, за да бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти. „Национална компания индустриални зони“ се е утвърдила като работещ механизъм за привличане на инвестиции и затова можем да бъдем полезни за университетите с нашия опит. Ще работим за това да има истинска двупосочна връзка бизнес-образование“, казва изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес.

Проектът Fast Tracking Success е полезен за младите специалисти, които завършват своето висше или професионално средно образование. Чрез него те имат възможност да работят в условията на високи стандарти, каквито поддържат чуждестранните инвеститори, които реализират своите проекти в индустриалните зони на компанията. Инвеститорите, които се позиционират в зоните от портфолиото на „Национална компания индустриални зони“ пък имат достъп до актуална информация за подготвяните от университетите кадри от всички специалности, както и до техните кариерни центрове за директно наемане на специалисти. Инициативата на НКИЗ дава възможност на бизнеса чрез държавното предприятие да прави „заявки“ към университетите за специалистите, които търсят. От своя страна университетите, които участват във Fast Tracking Success, могат да създадат добавена стойност за своите студенти чрез предоставянето на възможности за добра реализация във водещи компании. Чрез системния обмен на информация те добиват и реална представа за нуждите на бизнеса от конкретни кадри. Това взаимодействие ще доведе до намаляване на разминаванията между търсене и предлагане и подобряване на показателите за броя студенти от съответния университет, които намират професионална реализация по специалността си след завършване на своето образование, смятат от НКИЗ.

В рамките на проекта за кариерно развитие Fast Tracking Success „Национална компания индустриални зони“ е сключила меморандуми за сътрудничество с 10 висши и средни учебни заведения, сред които са Софийски университет "Св. Климент Охридски", УНСС, Нов български университет, Технически университет в София и други.

„Работата с университетите и младите специалисти е един от нашите приоритети и след пандемията с COVID-19. Според мен трябва да подадем ръка на младите и квалифицирани кадри, да им помогнем за тяхното кариерно ориентиране още докато са на студентската скамейка. И това ще бъде една от предпоставките за бързото икономическо възстановяване след пандемията. Обмисляме инвеститори, които развиват дейност в нашите индустриални зони в България, да правят майсторски класове в университетите, да изнасят лекции, а също така и да участват кариерните форумите на висшите учебни заведения“, казва Антоанета Барес.

През последните години НКИЗ има все по-сериозна необходимост от разширяване на портфолиото си с нови локации и възможности за индустриални терени, които да се предлагат на потенциални инвеститори. До края на годината може да стартира изграждането на Индустриална зона Варна, стана ясно в началото на юли по време на кръгла маса „Инвестиции и за устойчив растеж – стратегия и развитие на Индустриална зона Варна“, която се проведе в морския град. „С община Варна работим упорито за изграждане на индустриална зона от 2018 г. Дълъг път извървяхме. И такъв проект е наистина необходим за Варна. Градът има много добре развита инфраструктура – пристанище, летище, жп транспорт. Освен това от голямо значение е, че в града има 6 университета, от които излизат квалифицирани специалисти, които могат да намерят своята реализация в точно тази индустриална зона“, каза по време на работната среща във Варна Антоанета Барес. В нея участваха министърът на икономиката Емил Караниколов, кметът на града Иван Портних, изпълнителният директор на Камарата на строителите в България Валентин Николов и други.

Държавата в лицето на „Национална компания индустриални зони“ и община Варна ще си сътрудничат за изграждането на нова индустриална зона, която ще бъде позиционирана в община Аксаково. Целта е да се насърчават инвестициите в нови сектори на икономиката и такива с висока добавена стойност, да се подпомага развитието на отделни икономически райони в страната, както и да се развиват индустриални зони, отговарящи на най-новите стандарти и изисквания на инвеститорите. „Набелязаните терени край Варна са подходящи за привличане на предприятия, които ще осигурят работа на младите хора с добро образование и амбиции да се развиват“, категоричен е изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес.

НКИЗ управлява общо 12 проекта в страната, които са с обща площ над 8 000 000 кв.м. Действащи зони са Икономическа зона София-Божурище, Индустриален и логистичен парк Бургас, Индустриална зона Видин, Свободна зона Русе, Индустриална зона Свиленград, Индустриална зона Загоре, Транзитна търговска зона – Варна.