Антоанета Барес пред ТВ Европа: Създаваме възможности инвестициите да се случват по-лесно

Създаваме възможности инвестициите да се случват по-лесно. Това заяви Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ по време на публична лекция пред студенти от специалност „Индустриален бизнес“ в „Университета за Национално и световно стопанство“. Компанията е държавно дружество към Министерство на икономиката. Тя се занимава с изграждане, управление и привличане на инвеститори в своите индустриални зони в цялата страна. Преди два месеца в Икономическа зона София – Божурище голяма датска фирма за мебели откри най-големият дистрибуционен център в Югоизточна Европа.

Антоанета Барес, директор на "Националната компания индустриални зони“ : 
„За да може да се осъществи една инвестиция компаниите се интересуват от няколко неща - местоположение, инфраструктура и работна ръка. В една индустриална зона се позиционират различни компании, като едните са подоставчици на други или производствена компания използва логистиката на друга компания, която е позиционирана в зоната и се създава едно общество, което работи на едно място със споделена инфраструктура, със съвместни бизнес проекти, което е бъдещето в развитието на индустриалните зони“.

"Национална компания индустриални зони“ насърчава инвестициите в нови сектори на икономиката и такива с висока добавена стойност. В своята работа дружеството се стреми да създава благоприятни условия за бизнеса, който иска да реализира своите проекти в зоните.

Антоанета Барес директор на "Националната компания индустриални зони“:
„Ние изграждаме инфраструктурата в индустриалните зони. Подготвяме зоната така, че когато дойде един инвеститор бързо да реализира своя проект - да има изградена пътна връзка с цялата техническа инфраструктура под пътя. И когато дойде да си позиционира проекта, ние му даваме контактни точки къде той може да се свърже със съответната техническа инфраструктура. Когато един чуждестранен инвеститор отива към която и да е страна той иска първо терените да бъдат освободени от тежести. Тоест да няма опасност от реституция, опасност от съдебни дела, в последствие да се окажат най-различни пречки за реализиране на проекта. От тази гледна точка ние извървяваме дългия път да осигурим цялата необходима документация на тези терени чисто от правна гледна точка“.

Индустриалните зони в България развиват своя активен потенциал през последните три години. В момента се създава и закон за тях, който да подпомогне работата.

Антоанета Барес, директор на "Националната компания индустриални зони“:
„Законът е абсолютно готов, последни бележки и ще бъде качен за обществено обсъждане. Целта на този закон не е да утежни работата, а да създаде възможност за облекчение. Това смятаме, че е изключително добра стъпка към развитието на индустриалните зони и създаване на възможности инвестициите при нас да се случват по-лесно“. 

В своята дейност  „Национална компания индустриални зони“ използва и нормативната регулация за насърчаване на инвестициите. Уредбата се изразява с възможност за даване на различни бонуси на тези, които инвестират в индустриална зона.

Антоанета Барес, директор на "Националната компания индустриални зони“: 
„Част от тези бонуси са да получат средства за обучение на служителите си и да бъдат възстановени осигуровки на новозапочнали служители".

"Национална компания индустриални зони“ изгражда своите зони по начин, който щади природата. Дружеството се стреми да постигне високо ниво на индустриално развитие, което да насърчава равновесието в околната среда.

Антоанета Барес, директор на "Националната компания индустриални зони":
„Относно опазване на околната среда - на всеки инвеститор, който заяви при нас намерение, вече избрал терен, да инвестира в нашите индустриални зони, ние подаваме заявление до РИОСВ, за да бъде направена преценка за нуждите от ОВОС, което е задължително, за да бъде позициониран в зоната. Когато е необходим ОВОС инвеститорът трябва да премине и през оценка за въздействието на околната среда. Ако производството е замърсяващо ние имаме зони, в които може да бъде реализирана такава инвестиция, които са достъпни и са далеч от градове и разполагат със съответните методи за пречистване".

Чрез своята инициатива Фаст Тракинг Съксес компанията помага на студенти от университетите да започнат работа в сферата индустриалните зони. За целта има подписани 10 меморандума с висши учебни заведения и професионални гимназии.

Антоанета Барес, директор на "Националната компания индустриални зони“:
„Наш принцип е никога да не рекламираме България с евтина работна ръка. Самото създаване на конкуренция предопределя възнаграждението“. 

Чрез своята дейност „Национална компания индустриални зони“ съдейства за реализацията на български и чуждестранни инвестиционни проекти. И се стреми да изгражда индустриални зони, които да отговарят на най-новите стандарти.

Видеото можете да видите тук.