Община Благоевград

Община Благоевград е идентифицирала за бъдеща индустриална зона терен от 115 дка, който се намира в непосредствена близост до главен път Е-79.

Благо̀евград е икономически, културен и образователен център на Югозападна България и главен град на едноименните област и община. Според преброяване на Националния статистически институт към 31 декември 2018 година, градът е с население от 69 178 души.

Икономиката на Благоевград е относително разнообразна и добре балансирана, с липса на ярко доминиращи индустриални отрасли. Най-голям принос в произведения обем продукция и брой работни места е сектор промишленост, следван от търговия и транспорт.

Град Благоевград е разположен на трансевропейския транспортен коридор 4, на европейски път E79 и на републиканския път I-1. Благоевград е отдалечен е на 31 km път от Северна Македония, 83 km от Гърция, 88 km от Сърбия. Разстоянието до София е 96 km, до Пловдив – 193 km, до северномакедонската столица Скопие – 183 km и до гръцкия пристанищен град Солун – 199 km.

Благоевград е разпределителен пункт на туристическия поток за близките планини с техните центрове – Банско, Сандански и Добринище.

Община Благоевград е идентифицирала за бъдеща индустриална зона терен от 115 дка, който се намира в непосредствена близост до главен път Е-79.