Fast Tracking SuccessИнициативата на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Fast Tracking Success е насочен към ускорено професионално изграждане на младите кадри на университетите и професионалните гимназии чрез постоянна заетост и стажове в чуждестранни компании в индустриалните зони.


Програмата цели преодоляването на проблема с младежката безработица. Тя е също в подкрепа на настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони, за да  бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти.

Какви възможности предоставя проектът Fast Tracking Success?

За млади специалисти, завършващи своето висше или професионално средно образование

Инициативата ще допринесе за изграждането на висококвалифицирани кадри – младите специалисти ще работят в условията на високи стандарти, каквито поддържат чуждестранните инвеститори. По този начин те ще изградят ценни професионални умения, които ще отговарят на нуждите на съответната компания. В същото време това е инвестиция в човешки капитал, която в дългосрочен план ще повиши значително нивото на българските специалисти.

За инвеститори, които се позиционират в зоните от портфолиото на „Национална компания индустриални зони“

Инвеститорите ще имат достъп до актуална информация за подготвяните от университетите кадри от всички специалности, както и до техните кариерни центрове за директно наемане на специалисти. Компаниите ще имат възможност чрез НКИЗ да правят и „заявки“ към университетите за специалистите, които търсят.

За участващите университети и професионални гимназии

Университетите, които се включват в проекта Fast Tracking Success ще създават добавена стойност за своите студенти чрез предоставянето на възможности за добра реализация във водещи компании. Чрез системния обмен на информация, те добиват и реална представа за нуждите на бизнеса от конкретни кадри, което позволява по-ефективното планиране на предлаганите програми. Това взаимодействие ще доведе до намаляване на разминаванията между търсене и предлагане и подобряване на показателите за броя студенти от съответния университет, които намират професионална реализация по специалността си след завършване на своето образование.

В рамките на проекта за кариерно развитие Fast Tracking Success компанията е сключила меморандуми за сътрудничество с 10 висши и средни учебни заведения:

• Софийски университет
• УНСС
• Нов български университет
• Технически университет в София
• Лесотехнически университет в София
• Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
• Русенски университет „Ангел Кънчев“
• Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
• Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов
• Професионалната гимназия за транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София

Искате да станете част от проекта Fast Tracking Success?

Ако желаете да се включите в проекта Fast Tracking Success, пишете ни на office@nciz.bg!