Последни новини

Официално откриване на завода на „Бер-Хелла Термоконтрол” ЕООД Сряда, 20 Май 2015 15:29
На 20.05.2015 г. в Икономическа зона София – Божурище се състоя официалното откриване на завода на немския инвеститор...
Инвестиционни форуми в КНР - ноември 2014 г. Сряда, 12 Ноември 2014 17:30
Представители на „Национална компания индустриални зони” ЕАД взеха участие в инвестиционни форуми в Пекин и Шанхай,...
Отбелязване завършването на първи етап от изграждането на инфраструктурата на Икономическа зона София - Божурище и представяне на новите проекти Четвъртък, 18 Септември 2014 15:34
Отбелязване завършването на първи етап от изграждането на инфраструктурата на Икономическа зона София - Божурище и...

За нас

"Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. Компанията е създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България.

Фирмен профил

"Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД оперира три действащи зони в градовете Русе, Видин и Свиленград и развива пет допълнителни индустриални терена - Божурище, Бургас, Карлово, Телиш/ Плевен и Варна. В напреднал стадий на развитие са Икономическа зона София-Божурище и Индустриален и логистичен парк Бургас.

Всички те са със стратегическо местоположение, намират се в райони с наличие на квалифицирана работна ръка и се развиват в области, където са приложими преференциални условия за инвестиране.

В своята дейност, насочена към изграждане на модерни индустриални паркове и привличане на чуждестранни инвеститори, НКИЗ сътрудничи активно със съответните държавни институции, неправителствени организации и бизнес сдружения.

Визия и стратегически цели

  •  насърчава инвестициите в нови сектори на икономиката и такива с висока добавена стойност
  • създава благоприятни условия за инвеститорите
  • съдейства за реализацията на български и чуждестранни инвестиционни проекти
  • подпомага развитието на отделни икономически райони в страната
  • развива индустриални зони, отговарящи на най-новите стандарти 

Ръководство

“Национална компания индустриални зони” ЕАД се управлява от петчленен Съвет на директорите с един Изпълнителен директор.

 

Изпълнителен директор

Атанас Ненов