Menu

Последни новини

Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ: Все повече компании предвиждат да имат развойна дейност в България Понеделник, 21 Януари 2019 12:09
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД е получила над 170 запитвания за терени през изминалата 2018 година....
Кръгла маса на НКИЗ помага на бизнеса за кадри Четвъртък, 03 Януари 2019 13:59
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД ще организира през февруари кръгла маса, с която ще подпомогне...
НКИЗ подкрепя инвестиционния обмен между България и Йордания Понеделник, 17 Декември 2018 13:10
„Национална компания индустриални зони” ЕАД подкрепя разширяването на търговския и инвестиционен обмен между...

NCIZ

Инвестиционни проекти на НКИЗ

Национална компания индустриални зони активно работи и по пет инвестиционни проекта в начална фаза на развитие:

Икономическа зона София-Божурище — Индустриален и логистичен парк Бургас — Индустриална зона Варна — Индустриална зона Карлово — Индустриална зона Телиш (Плевен)

Действащи индустриални зони на НКИЗ  Икономическа зона София-Божурище Свободна зона - Видин Свободна зона - Русе Свободна зона - Свиленград Индустриален и логистичен парк Бургас Индустриална зона Карлово Индустриална зона Варна Индустриална зона Телиш (Плевен)

Национална компания индустриални зони управлява и развива три действащи индустриални зони:

Свободна зона - Видин — Свободна зона - Русе — Свободна зона Свиленград

 

РУСЕ

Обща площ: 370 235 кв.м.

Застроена площ: Зона А – 23 298 кв.м; Зона Б – 5 724 кв.м.

Зона А – 23 732 кв.м; Зона Б – 6 268 кв.м.

Свободни площи СЗ Русе (към 31.05.2018 г.)

 • Производствен корпус - 864 кв.м.;
 • Склад 1:  972кв.м.;
 • Склад 2:  1296 кв.м.;
 • Склад 3:  1404 кв.м.;
 • Склад 4:  2160 кв.м.;
 • Склад 5:  1728 кв.м.;
 • Склад 6:  2196 кв.м.;
 • Склад 7:  2394 кв.м.;
 • Склад 8:  2093 кв.м.;
 • Офиси - 53 кв.м.;

Терени за инвестиция на зелено: 121 000 кв.м.     

Гаражи /недовършено строителство/: 1 188 кв.м

  ВИДИН

Обща площ: 308 627 кв.м. Застроена площ:11 525 кв.м.

Административни сгради – 450 кв.м.

Производствени и логистични сгради – 7 000 кв.м.

 Свободни площи СЗ Видин (към 31.05.2018 г.)

  Терени за инвестиция на зелено: 159 641 кв.м.

 Производствени, складови и административни сгради:

 • Хале 1-1:  322   кв.м.;
 • Хале 1-2:  400   кв.м.;
 • Хале 2-1:  200   кв.м.;
 • Хале 2-2:  100   кв.м.;
 • Хале 4-2:  1266  кв.м;
 • Хале 5-1:  382    кв.м.;
 • Хале 5-2:  200   кв.м.;
 • Хале 5-3:  400   кв.м.;
 • Хале 6 (закрит):   1000   кв.м.;
 • Хале 6 (открит):   3300   кв.м.;
 • Открит склад:      1928   кв.м.
 • Офис площи: 9 офиса с обща площ от 161,20 кв.м.

  СВИЛЕНГРАД

Обща площ: 70 000 кв.м. Застроена площ: 5 911,5 кв.м.

Закрити складови площи – 4 130 кв.м.

Паркинг за товарни автомобили – 2 500 кв.м.

 Свободни площи СЗ Свиленград (към 31.05.2018 г.)

Терени за инвестиция на зелено: 35 000 кв.м.

Производствени, складови и административни сгради:

 • Склад 3:     200   кв.м.;
 • Склад 9:     432   кв.м.;
 • Склад 15:    432   кв.м.; 
 • Склад 16:    432   кв.м.; 

Офис площи: 8 офиса с обща площ от 187, 35 кв.м.

ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА СОФИЯ – БОЖУРИЩЕ

Обща площ: 3 038 527 кв.м.

Свободни площи: 2 309 384 кв. м.

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС

Обща площ: 238 000 кв.м.

Свободни площи: 60 727 кв.м. 

  

КАРЛОВО

Обща площ: 615 545 кв.м. ТЕЛИШ /ОБЛАСТ ПЛЕВЕН/

Обща площ: 2 036 638 кв.м.

Свободни производствени, складови и административни сгради - общо РЗП 27 660 кв. м. ВАРНА

Обща площ: 399 000 кв.м.