Menu

NCIZ

Доставка на един брой нов, неупотребяван пътнически автомобил за нуждите на НКИЗ ЕАД

 

Доставка и монтаж на нов, неупотребяван бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП)

 

Доставка и монтаж на нов, неупотребяван бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) (Прекратена)

 

 Текущ ремонт на сграда находяща се в I-000273, кв. 12а, м. Спорното, с. Гурмазово, община Божурище

 

Извършване на геодезически услуги за нуждите на "Национална компания индустриални зони" ЕАД

 

„Авариен ремонт на подхода за ,,Икономическа зона София – Божурище“

 

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на площадков водопровод във ВР 1044 – Божурище“

 

Доставка на автомобил с повишена проходимост за нуждите на „НКИЗ“ ЕАД

 

Техническо съдействие и Строителен надзор на изграждането на подземни кабелни линии 20кV, съоръжаване на 2 бр. изводни килии в п/ст Модерно предградие, строителство на възлова станция и кабелна линия до битов корпус с нов БКТП и сградно табло