Menu

NCIZ

Заявления за инвестиционни намерения към НКИЗ се приемат само на място в офис на компанията, като се изисква да бъдат в оригинал, с подпис и печат.

До един месец от подаването на Заявлението е необходимо да се предприемат стъпки за сертифициране от Българска агенция за инвестиции.

В рамките на до два месеца след подаване на Заявлението, се подписва предварителен договор между инвеститора и НКИЗ. При условие, че не се подпише предварителен договор в този период, избраният терен се обявява за свободен.

Картата на заетите и свободни площи в ГИС е ориентировъчна и може да съдържа неактуални към съответния момент данни. За точна информация се свържете с нашия екип!