Menu

NCIZ

feed-image RSS емисии

„Национална компания индустриални зони” и Община Видин обединяват усилия за активно развитие на инвестиционния потенциал на региона и създаване на условия за стимулиране на икономическия растеж. Изпълнителният директор на Националната компания Антоанета Барес и кметът на Видин инж. Огнян Ценков подписаха меморандум за сътрудничество на официална церемония в Общината, на базата на който ще бъдат иницирани съвместни инициативи.

 „Този меморандум създава условия за по-успешно партньорство с Община Видин и постигане на общата ни цел – привличане на нови инвестиции чрез предоставяне на пълна подкрепа на инвеститорите. Когато една инвестиция иска да се ситуира на определено място, основните неща, които интересуват инвеститорите, са инфраструктура и административно обслужване, а това е в преките компетенции на Общината и на нашата компания”, посочи изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони” (НКИЗ). По нейни думи опитът на компанията в работата й с други общини показва, че партньорството между държавата, представлявана от НКИЗ и самата община има потенциала да стимулира инвестиционните процеси на регионално ниво. Антоанета Барес допълни, че идеята за подписване на меморандума е свързана и със заявен конкретен инвестиционен интерес към Видин от чужд инвеститор.

 „Идеята е да работим заедно за създаване на по-добри условия за бизнес и инвестиции чрез подобряване на отношенията между институциите и местната власт“, заяви видинският кмет по време на церемонията по подписване. Той изрази надежда, че меморандумът с „Национална компания индустриални зони“ ЕАД  ще е първата стъпка към нови съвместни срещи, които да доведат до положителни резултати. Инж. Ценков отбеляза още, че вниманието на инвеститорите към общината е свързано с нейното географско разположение и с възможността тяхното производство да бъде транспортирано в различни дестинации както в Европа, така и в целия свят.   

 „Национална компания индустриални зони” оперира Свободна зона Видин от 2009 г. Компанията е с 100% държавна собственост, като принципал е Министерство на икономиката.

   

  

Нов инвеститор влиза в Икономическа зона София - Божурище, след като операторът на зоната “Национална компания индустриални зони” ЕАД подписа договор за покупко-продажба на терен с „Бетелгиус” ООД. Инвеститорът е сертифициран по Закона за насърчаване на инвестициите. Сертификатът, издаден от министъра на икономиката, е за инвестиция клас Б.

 Инвестицията предвижда изграждане на център за разработка и производство на софтуерни решения и машини. Стойността на инвестиционния проект е 2 080 000 лева и включва разширяване на производството на съществуващото предприятие и стартиране на нови дейности, свързани с дизайн, разработка и производство на системи за автоматично дигитално маркиране и етикетиране на продукти, дизайн и разработка на клауд базирани софтуерни продукти за продуктова идентификация и проследяемост, както и дизайн и разработка на клауд базирани софтуерни продукти за отпечатване на производствени етикети в реално време. Инвестиционният проект предвижда разкриването на 10 нови работни места.

Инициативата е на “Национална компания индустриални зони” в партньортство с водещи университети от цялата страна

 

Чужди инвеститори, които се установяват в икономическите зони, управлявани от “Национална компания индустриални зони” ЕАД (НКИЗ) ще могат да наемат работни кадри директно от наши университети. Идеята заляга в основата на нов проект на компанията под надслов “Fast-tracking Success”. В партньорство с редица университети НКИЗ ще работи за трайно разрешаване на един от най-наболелите проблеми пред чуждестранните инвеститори и бизнеса като цяло у нас – недостига на квалифицирани работни кадри. Компанията вече е подписала и първи меморандум за сътрудничество по проекта с Нов Български Университет (НБУ). Предстои подписването на такива споразумения с Технически университет – София, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София, Лесотехнически университет – София и УНСС.

 Проектът “Fast-tracking Success” цели осигуряване на условия за ускорено професионално изграждане на младите специалисти, които излизат от университетите чрез предоставяне на възможности за стажове и постоянна заетост в чуждестранни компании в зоните от портфолиото на „Национална компания индустриални зони“. Компанията развива 9 проекта на територията на страната, шест от които са действащи – три свободни зони във Видин, Русе и Свиленград, Икономическа зона София – Божурище, Индустриален и логистичен парк – Бургас и Транзитна зона – Варна.

 Инициативата ще допринесе за изграждането на висококвалифицирани кадри – младите специалисти ще работят в условията на високи стандарти, каквито би очаквала една чуждестранна компания. По този начин те ще изградят ценни професионални умения, които ще отговарят на нуждите на съответната компания. „Това е инвестиция в човешки капитал, която в дългосрочен план ще повиши значително нивото на българските специалисти“, посочва изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес.

 Параметрите на сътрудничество между компанията и първия включил се в инициативата университет предвиждат двустранен обмен на информация в подкрепа на процеса по осигуряване на необходимите на инвеститора кадри. От една страна университетът ще предоставя актуална информация за подготвяните кадри от всички специалности, а компаниите ще имат възможност чрез НКИЗ да правят „заявки“ към университетите за специалистите, които търсят. „Подобно взаимодействие ще изгради една реална представа за търсенето и предлагането на кадри, както и ще позволи на университетите да планират по-ефективно своите програми“, пояснява Антоанета Барес. В проекта е заложено и предоставянето на директен достъп на компаниите до кариерните центрове на университетите, както и осъществяване на активен диалог с държавната власт, гражданското общество, национални и международни организации, които работят в това направление за трайно намаляване на структурната безработица сред младежите.

 

Снимка: Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ и проф. д-р. Пламен Бочков, ректор на НБУ подписаха меморандум за сътрудничество

На 08.06.2017 г. се проведе среща между госпожа Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ ЕАД и господин Георги Димов, кмет на гр. Божурище. Срещата се състоя в кметството на гр. Божурище. Поводът за срещата беше обсъждане развитието на зоната, подходи за достъп до пътната мрежа и транспортна логистика. Г-жа Барес и г-н Димов, обсъдиха съвместната им работа и бъдещи проекти в полза на инвеститорите в зоната в Божурище.
Обсъди се внесен проект за частично изменение на ПУП в зоната и неговото одобряване.
Двете страни се разбраха за следното :
- Организиране на среща с кмета на район Връбница от г-н Димов, във връзка с достъп на зоната на пътя за Сърбия по бул. Европейски път.
- Проучване на възможностите за подход за достъп, покрай конната база с излаз към Банско шосе.
- Г-жа Антоанета Барес да обсъди, с г-н Здравко Здравков -главен архитект на Столична община, за възможност на свързване на бул. Царица Йоана към Божурище.

На среща в БТПП на 07.06.2017 г. Антоанета Барес – изпълнителен директор на Национална компания Индустриални зони (НКИЗ) и Цветан Симеонов – председател на УС на БТПП, направиха преглед на досегашното съвместно сътрудничество и обсъдиха нови идеи за неговото подобряване.
Констатира се, че новите условия изискват по-активна дейност и бизнесът има интерес от актуализиране и усъвършенстване на нормативната база с участие на всички заинтересовани страни и национално представените работодателски организации.
Двете организации се договориха за по интензивен обмен на информация и взаимно допълване с услуги, които предлагат. Пълен преглед ще се направи на сега съществуващите бази и ще се поднови информацията към тях.
БТПП прие направеното предложение за участие в качеството й на национално представителна работодателска организация в сформирането на Консултативен бизнес съвет към НКИЗ.