Menu

NCIZ

feed-image RSS емисии

Изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони г-н Стефан Стайков взе участие в Българо-узбекски бизнес форум, организиран от Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП). Той запозна присъстващите представители на бизнеса от България и Узбекистан с възможностите и преимуществата, които НКИЗ предлага на инвеститорите. Г-н Стайков презентира конкурентните предимства на страната ни, които я правят атрактивна инвестиционна дестинация и акцентира върху конкретни проекти, които компанията развива успешно.

Форумът беше открит с приветствени слова от г-н Любен Петров - Заместник - министър на икономиката, г-жа Деница Николова - Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и г-н Бахтиер Саидов ‒ първи заместник - председател на Узбекенгилсаноат, оглавяващ официалната делегация от Узбекистан.

Участие във форума взеха г-н Стамен Янев - Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции и г-н Никола Стоянов- Заместник-изпълнителен директор на ИАНМСП.

Изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони г-н Стефан Стайков взе участие в третата годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции 2016". Той представи възможностите, които се предлагат на инвеститорите в икономическа зона София - Божурище и Индустриален и логистичен парк - Бургас.  

На форума бяха дискутирани важни въпроси, свързани с възможностите за развитието на индустриалните зони в България и представени локации с най-добър потенциал за привличане на инвестиции."Развитието на индустриалните зони е важен фактор за постигане на икономически растеж, но за да привлечем ключови, стратегически инвеститори е необходимо да работим по приоритетни направления.", заяви г-н Стайков.

Форумът беше официално открит от Заместник - министъра на икономиката г-жа Даниела Везиева, която подчерта, че "страната ни е достатъчно конкурентна, както на съседните държави, така и в световен мащаб, за да привлича големи чужди инвеститори."

           

 

Изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони г-н Стефан Стайков, заедно с членовете на Съвета на директорите г-н Нено Димов и г-н Илия Лазаров и директорът на Транзитна търговска зона - Варна г-н Юлиян Гендов проведоха работно посещение в гр. Барселона. Там те се срещнаха с Председателя на Световната федерация за индустриални зони FEMOZA г-н Хуан Торентс, който пристигна от седалището на организацията в Женева специално за срещата. Целта на посещението беше членството в Световната федерация на индустриалните зони, посещение на индустриалната зона в гр. Барселона, както и заимстване на водещи международни практики за привличане на инвестиции.  

Българските представители запознаха г-н Торентс със структурата на Национална компания индустриални зони, представиха конкретни проекти и изтъкнаха предимствата, които правят страната ни атрактивна инвестиционна дестинация. Г-н Торентс заяви, че страната ни притежава значителен потенциал да обособи различни територии като индустриални зони и подчерта основните фактори, които могат да утвърдят нашите територии като атрактивно място за развитие на индустрията.

След проведената среща, г-н Торентс, който е един от основоположниците на зоната в гр. Барселона, посети нейната територия заедно с българските представители, за да демонстрира услугите и логистиката, които се предлагат. След като се запознаха с добри практики заедно обсъдиха възможностите за прилагането им в България. 

В потвърждение на ползотворно партньорство и разработване на съвместни инициативи за привличане на инвестиции, НКИЗ подписа споразумение за сътрудничество с FEMOZA и стана пълноправен член на организацията, обединяваща индустриалните, икономически и свободни зони в световен мащаб. Членството отваря врати към нови стратегически партньорства с представители на организацията и е една сериозна платформа за привличане на нови инвеститори.

На срещата беше обсъдена и възможността за провеждане на конференция в България, посветена на възможностите за развитие на индустриалните зони, на която за лектори да бъдат поканени международни експерти с дългогодишен опит в областта.

Индустриалните и специални икономически зони са ключов фактор за развитието на промишлеността и като цяло на икономиката, които правят държавите по - конкурентоспособни и значително повишават брутния вътрешен продукт. Те отварят нови възможности пред бизнеса, създават добавена стойност и работни места, около това се обединиха г-н Торентс и г-н Стайков, изразявайки готовност да работят съвместно в тази посока.  

 

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, г-н Стефан Стайков, взе участие в официална делегация до Япония за периода 9-14 май 2016 г., ръководена от министъра на икономиката - г-н Божидар Лукарски.

В рамките на посещението беше проведена среща с г-н Йонеда Кензо, председател на японската Международната икономическа асоциация за обмен - организация, подпомагаща развитието на малките и средни предприятия и техните контакти с чуждестранни партньори и с г-жа Ащико Игая, директор на Японо-българската асоциация. На срещата беше обсъдено бъдещо сътрудничество с двете организации с цел насърчаване на икономическото сътрудничество между страните.

Г-н Стефан Стайков взе участие в двустранен бизнес форум, на който представи възможностите за инвестиране в България и конкурентните предимства на индустриалните зони, развивани от „НКИЗ“ ЕАД.

В състава на българската делегация участие взеха заместник - министърът на икономиката г-н Любен Петров, изпълнителният директор на ИАНМСП г-жа Мариета Захариева и представители на 16 компании от областта на високите технологии, преработвателната и хранителната индустрия.

 

 

Днес, 11 март 2016г., бе подписан Меморандум за сътрудничество между Община Божурище и „Национална компания индустриални зони" ЕАД.

На събитието присъстваха Любен Петров - Заместник-министър на икономиката, Георги Димов - Кмет на община Божурище, Николай Ценков - Председател на Съвета на директорите на НКИЗ и Стефан Стайков - Изпълнителен директор на НКИЗ.

 Меморандумът има за цел да утвърди ползотворно сътрудничество между двете страни, като обедини усилията им за привличане на инвестиции, повишаване конкурентния потенциал и заетостта на територията на общината. Чрез съвместни действия ще бъдат изработени общи позиции относно развитието на инвестиционния потенциал на Икономическа зона София- Божурище, което ще спомогне и за икономическия просперитет на региона.

 Георги Димов категорично заяви, че добрите взаимоотношения и работа между двете страни ще продължат в посока привличане на нови проекти и фирми на територията на общината. Главна цел е подсигуряването на работни места за възможно най-много жители на територията на община Божурище.

Стефан Стайков изтъкна, че за да бъде постигнат устойчив модел на градска среда са необходими иновативни идеи и комплексни решения, които да направят Икономическа зона София- Божурище по-гостоприемна за инвеститорите. „Чрез днешното подписване на меморандума засвидетелстваме намерението си да го направим в тясно сътрудничество с община Божурище.“, допълни Стайков.

Николай Ценков също изрази увереност, че съвместното партньорство ще бъде ползотворно и заяви: „Наша мисия е да превърнем инвестиционните намерения в бизнес постижения.“ 

Пълна подкрепа за бъдещите си намерения, двете страни получиха от заместник-министъра на икономиката Любен Петров, който изтъкна: „Икономическа зона София — Божурище е мащабен проект, който играе важна роля за заетостта и икономическото развитие на страната. Зоната се утвърждава като атрактивна дестинация за инвестиции.“

  

На официална церемония председателят на съвета на директорите г-н Николай Ценков подписа меморандум за сътрудничество с г-н Меотди Чимев- кмет на община Дупница. С подписания документ се цели да бъдат създадени условия за развитие на интензивна комуникация между двете страни, обмяна на опит и добри практики, с цел изработване на общи позиции, както и за реализиране на съвместни действия в тази насока.         

По повод подписания меморандум Николай Ценков заяви „Дупница има много предимства, едно от тях е добрата локация. Виждам голяма промяна, градът има визия на областен град и разполага с всичко необходимо за привличане на инвеститори.

В следващите няколко години се очаква голям интерес за развитие на индустрията в България и това, че правим тази първа крачка, е важно, тъй като привличането на инвеститори в областта на индустрията отнема няколко години. Очакваме първите интереси да се появят съвсем скоро, посочи изпълнителният директор на НКИЗ Стефан Стайков.

На церемонията присъства и заместник- министъра на икономиката г-н Любен Петров, който заяви увереност, че  „именно това е смисълът от този меморандум - да имаме правна база, на която да можем да стъпим, като насочваме инвеститори към общинските терени".

Община Дупница предложи списък с 10 имота, които са подходящи за създаване и развитие на индустриална зона. Основните изисквания са да имат добра локация, да разполагат с налична инфраструктура и да бъдат минимум 40 дка. На срещата стана ясно, че предстои да се направи портфолио на възможните общински терени, което да се предлага на бъдещите инвеститори

.

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД получи награда от списание „Бизнес клуб“ за добро сътрудничество с община Божурище относно приноса в привличането на инвестиции. На церемонията участваха Заместник-министърът на икономиката г-жа Даниела Везиева, Изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции г-н Стамен Янев, Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия г-жа Мариета Захарева, кметове на общини и представители на около 70 компании от различни индустрии.

 

Изпълнителният директор на НКИЗ г-н Стефан Стайков изказа благодарност за връчената награда и изрази увереност, че всяка институция, независимо дали е представител на местната, или централната власт, трябва да бъде партньор на бизнеса: „Главната цел на всички институции е да помагат инвеститорите да реализират своите бизнес идеи и затова е важно да работим в екип. Наша обща мисия е да създадем една конкурентна, устойчива среда, в която бизнесът да развива своя потенциал.“

 

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД г-н Стефан Стайков взе участие в официална делегация, придружаваща министъра на икономиката г-н Божидар Лукарски във Федерална провинция Северен Рейн - Вестфалия в периода 11-13 февруари 2016 г. В състава на делегацията бяха също така кметът на гр. Пловдив г-н Иван Тотев, изпълнителният директор на Българска Агенция за Инвестиции г-н Стамен Янев, главният управител на Германо-българската индустриално-търговска камара д-р Митко Василев и представители на Министерство на икономиката.

Бяха реализирани посещения в градовете Бон, Дюселдорф, Есен и Вупертал. Участниците в делегацията имаха възможност да проведат срещи с ръководствата на водещи немски компании като Thyssen Krupp, WITTE Automotive и Böco Böddecker.

В сградата на Индустриално-търговска камара Дюселдорф бе проведен икономически форум „Северен Рейн Вестфалия – България“, на който г-н Стефан Стайков изнесе презентация за дейността и проектите на НКИЗ и възможностите за инвестиции в индустриалните зони на компанията. Д-р Андреас Тойнер, управител на Behr-Hella Thermocontrol GmbH – първия инвеститор в Икономическа зона София – Божурище, разказа за опита на BHTC в изграждането и експлоатирането на завод и развоен център в България. В икономическия форум взеха участие представители на над 70 немски компании и организации.

 

                 Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия в партньорство с Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и IKEA организира конференция „Нови перспективи пред износа на мебели, оборудване и интериор“. Събитието е продължение на работното посещение на Министър Божидар Лукарски в Швеция, в рамките на което бяха обсъдени възможностите за изграждането на логистичен център и производствена база на IKEA в България.

             Днешният форум беше открит с приветствено слово  от Любен Петров- Заместник- министър на икономиката, доц. Георги Костов- Заместник-министър на земеделието и храните и Мариета Захариева- Изпълнителен директор на ИАНМСП. Те заявиха своята увереност, че IKEA, както и целият мебелен бранш, може да разчита на държавните институции, защото чрез предлаганите стимули и добрият диалог по междум им, те са сериозен партньор за бизнеса. В рамките на събитието, шведската компания оповести своите намерения, свързани с увеличаване на доставките си от България и установяване на нови партньорства.

             На конференцията присъстваха Николай Ценков- Председател на Съвета на директорите на Нациионална компания индустриални зони, Стамен Янев- Изпълителен директор на Българска агенция за инвестиции, Елица Ненчева- Изпълнителен директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, представители на IKEA и на компании от сектора.

Проблемите и възможностите за бъдещо развитие на автомобилната индустрията в България бяха обсъдени днес на кръгла маса с участието на Министъра на икономиката Божидар Лукарски и Заместник- Министъра на икономиката Любен Петров. В дискусията участие взеха Изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони – Стефан Стайков, Председателят на Съвета на директорите- Николай Ценков, ръководството на Аутомотив клъстер България и Асоциацията на автомобилните производители, Стамен Янев- Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестии, както и представители на бизнеса.

В рамките на дискусията представители на автомобилната индустрия поставиха важни въпроси пред ръководството на институциите и бяха обсъдени конкретните предизвикателства, с които се сблъскват инвеститорите от сектора и възможностите за тяхното преодоляване.

Ръководството на НКИЗ и Аутомотив клъстер България подписаха меморандум, с който страните заявявиха своята готовност и желание да си сътрудничат в разработването на съвместни инициативи за привличането на инвеститори от автомобилната индустрия.

Николай Ценков изрази позицията, че пътят към успешните бизнес модели се създава с ползотворно сътрудничество между институциите. „Мисията на Национална компания индустриални зони не се изчерпва с предлагането на терени. Нашата цел е да бъдем партньор за стратегически инвестиции и в лицето на Аутомотив клъстер България виждаме такъв партньор. Ще обединим опит, знания и добри практики и ще разчитаме на политическата подкрепа от страна на Министерство на икономиката за предстоящи нормативни инициативи“, допълни той.

Стефан Стайков също изрази увереност, че подписаният меморандум между страните е първата стъпка към създаване на устойчиви и ефективни практики и допълни: „Най-успешните модели се създават, когато бизнесът и държавата работят заедно в една посока. Чрез провеждането на този форум и подписването на меморандума правим една добра стъпка. Ние създаваме конкретни условия за установяване на печеливш бизнес и смятам, че с автомобилния клъстер ще намерим добри подходи за привличане на инвестиции.“

На 19.01.2016 г. изпълнителният директор на „НКИЗ” ЕАД г-н Стефан Стайков и председателят на съвета на директорите на г-н Николай Ценков участваха в официална церемония за подписване на Меморандум за инвестиционно намерение между НКИЗ и компания „Юск Бул” ЕООД.

С подписването на този документ датската компания заявява готовност да реализира мащабен инвестиционен проект – изграждане на дистрибуционен център, който ще бъде ситуиран в Икономическа зона София – Божурище и ще обслужва голяма част от обектите на компанията в Централна и Източна Европа. Чрез тази инвестиция се очаква да бъдат създадени около 200 нови работни места.

Церемонията се състоя в Министерски съвет. Меморандумът бе подписан от заместник-изпълнителния директор по логистиката на Юск г-н Алан Кьергор и г-н Стефан Стайков, след което бяха отправени поздравителни адреси от Н.Пр. г-н Кристиан Кьонигсфелдт, посланик на Кралство Дания в България, председателя на съвета на директорите на НКИЗ г-н Николай Ценков, министъра на икономиката г-н Божидар Лукарски и заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика г-н Томислав Дончев.

Сред официалните гости бяха представители на Столична община, Столичен общински съвет, Община Божурище, Българска агенция за инвестиции и др

 

Представители на „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД участваха в официална церемония, на която Заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева връчи четири сертификата за клас инвестиция, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Две от компаниите- „АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „СТАР АБС ИНВЕСТ” ЕООД получиха сертификат клас А за изграждане на фабрика и логистичен център. За инвестиция клас „Б“ сертификат получиха „ЕСКО ТРЕЙД” ЕООД за изграждането на логистичен център и „КЛАЙММАТ” ООД – за производствена база.

Три от компаниите ще реализират своите проекти в „Икономическа зона София- Божурище“, като общият размер на инвестициите им възлиза около 8,5 млн. лева и се очаква да бъдат разкрити 220 работни места.

Проектът на „Еско Трейд” ЕООД включва изграждането на логистичен център за складиране и съхранение на материали и суровини, където ще се извършва цялостната логистика по доставка, товаро-разтоварни дейности, сортиране, складиране и съхранение.

 

„СТАР АБС ИНВЕСТ” ЕООД е новоучредено дружество, което възнамерява да изгради логистичен център на обща площ от 41 303 кв. м. за нуждите на куриерска фирма „Спиди” АД.

 

„Клайммат” ООД е дъщерно дружество на световния лидер в производството на изкуствени стени за катерене- Уолтопия. Инвестиционният проект е втори за компанията на територията на „Икономическа зона София-Божурище“ и предвижда разширяване на съществуващото предприятие и диверсификация на производството с добавяне на нови продукти.

На церемoнията по случай връчването на сертификатите официални гости бяха Николай Ценков- Председател на Съвета на Директорите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Стамен Янев- Изпълнителен Директор на Българска агенция за инвестиции.

На 23 ноември 2015 г. г-н Николай Ценков, председател на Съвета на директорите на „НКИЗ” ЕАД, взе участие в 12-то издание на бизнес форум, организиран по инициатива на Виенския икономически форум, и по-конкретно в панел на тема „Инвестициите като двигател за конкурентоспособност и растеж“. В своето изложение г-н Ценков представи важни теми и въпроси, свързани с възможностите за икономическия напредък и увеличаването на обема преки чуждестранни инвестиции. 

Участие във форума взеха представители на редица правителствени и неправителствени институции на високо равнище, както и представители на бизнеса.

 

Стратегията е изготвена и в съответствие с цел 14 „Създаване на благоприятна среда за инвестиционна дейност на зелено в индустриални зони” към приоритет 3.5 „Подобряване на бизнес средата за насърчаване на инвестиционната активност и подкрепа на българските производители” на Програма на правителството за стабилно развитие за периода 2014-2018 г.

За разлика от повечето европейски страни, в България няма поставена нормативна и методологическа основа за реализация на индустриалните политики. Основната цел на стратегията за развитие на индустриалните зони е да послужи като стратегически документ, който определя общата законова и административна рамка за облекчаване на условията за инвестиции и насърчаване на интереса към индустриалните зони в България.

Чрез анализ на данни и информация от НСИ, Българска агенция за инвестиции,“НКИЗ“ ЕАД, Българска Търговско-промишлена палата, Министерство на икономиката и др., са представени общите и специфичните условия на икономическата среда и са набелязани конкретни действия за развитието на индустриалната база в страната в съответствие с приоритетни сектори и стимули за привличане на инвестиции в индустриалните зони.

Стратегията може да видите тук

На 04.11.2015 г., в Новотел София, г-н Николай Ценков - Председател на Борда на директорите на „Национална компания индустриални зони” ЕАД взе участие в международна конференция „Smart Buildings, Smart Cities, Smart Economy”, която имаше за цел да сближи технологиите, правителството и обществото. Конференцията се проведе в четири панела, като бяха засегнати темите за умните градове, реформите в градското управление и новите технологии, ефективното електроснабдяване, транспортни и водоснабдяващи мрежи и системи.

Г-н Ценков представи дейността на „Национална компания индустриални зони” през призмата на умните регионални проекти в панела „България се подготвя за умни концепции”.

    

В периода 30.10.-04.11.2015 г. г-н Николай Ценков, Председател на Борда на директорите на „Национална компания индустриални зони” ЕАД („НКИЗ” ЕАД) взе участие в бизнес делегация в гр. Аман, Йордания. На 01.11.2015 г. в гр. Аман се проведе Българо-йордански бизнес форум. От българска страна взеха участие г-жа Дора Ирикова, Съветник на Министъра на икономиката и г-н Никола Стоянов, Заместник изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). В бизнес форума бяха представени 24 български фирми от сектори машиностроене, електроника и електротехника и др.

Първият мащабен българо-йордански инвестиционен проект на „Първомай-БТ“ АД и йорданска компания за преработка на тютюн в новооткрита индустриална зона бе официално открит от Министъра на индустрията, търговията и снабдяването на Йордания и г-жа Дора Ирикова, Съветник на Министъра на икономиката на Република България.

 В рамките на форума г-н Ценков представи пред йордански компании проектите, които НКИЗ развива, като конкретен инвестиционен интерес бе заявен към Индустриален и логистичен парк – Бургас.

 По време на бизнес мисията в Йордания на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД бе връчен проект на Споразумение за сътрудничество от Al Muwaqar Industrial Estate.

      

Представители на „Национална компания индустриални зони” /НКИЗ/ взеха участие в бизнес форум в рамките на „Дни на България на ЕКСПО 2015 Милано" в периода 7-9 септември. Събитието се организира от Търговската камара в Милано, Aгенцията за насърчаване интернационализацията на италианските предприятия PROMOS Milano и Италианската търговска камара в България.

В бизнес делегацията взеха участие Заместник- Министъра на икономиката Любен Петров, Заместник Директор на Българска агенция за инвестиции Маджиде Ахмедова, Изпълнителният Директор на Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Мариета Захариева и Изпълнителният Директор на “София Тех Парк” Елица Панайтова и 24 български компании, които търсят възможности за сътрудничество с италиански фирми.

Участието на НКИЗ в това събитие спомогна за осъществяване на преки бизнес контакти с представители на италиански компании и институции и предостави перспективи за ползотворно сътрудничество между двете държави. Беше представена дейността и проектите, които развива НКИЗ, възможностите, които предлагат индустриалните зони на италиански инвеститори, както и предимствата на България като инвестиционна дестинация.

 

 

 В „Икономическа зона София- Божурище“ се проведе церемония по случай „първа копка“ на развойния център на „Клайммат“. Компанията е дъщерно дружество на световноизвестния лидер, специализиран в производството на стени за катерене- „Уолтопия“ ООД.

   Сред официалните гости на събитието бяха Божидар Лукарски- Министър на икономиката, Тодор Чобанов- Заместник- кмет на Столична община, Аспарух Аспарухов- Кмет на Община Божурище, представители от “Национална компания Индустриални зони”, от „Българска агенция за инвестиции“, "Главболгарстрой холдинг" АД.  Министър Лукарски изказа своята благодарност към ръководството на „Клайммат“, че екипът е избрал за своя реализация на проекта си именно ИЗ София- Божурище.

  Размерът на инвестицията е на стойност от 3 170 000 лв, като на площ от 17 495 кв.м. ще бъдат построени „R&D център на CLIMBMAT” с производствена база, административна и складова част.

 

„Национална компания индустриални зони” /НКИЗ/ взе участие в Икономическия форум за Югоизточна Европа, който се проведе в периода 18-19 юни 2015 г. Вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси г-жа Меглена Кунева откри форума, в който взеха участие българският министър на икономиката, г-н Божидар Лукарски и зам-министърът на съобщенията и транспорта на Босна и Херцеговина, г-н Саша Далипагич.

На 19 юни експерти от НКИЗ представиха компанията в рамките на панела  „Значение на свободните и специални икономически зони, логистиката, транспорта и складовите бази за глобалната свързаност на ЮИЕ”. Темите бяха развитие на сектор „специални зони” в ЮИЕ по отношение на производство, преработка и спедиция на стоки; как се насърчават нови индустриални партньорства чрез развитие на зони, логистични и транспортни/ складови бази между производствените центрове и Европа и световните пазари; нови идеи за инвестиции и бизнес. НКИЗ представи на аудиторията своята дейност и новите възможности, които предлага за бъдещите инвеститори. Участниците в панела се запознаха с опита на НКИЗ в привличането на нови клиенти/ партньори и предизвикателствата, които предлага компанията.

На 18-19 юни 2015 г. представители на НКИЗ взеха участие в конференцията ”Инвестиции и регионално сътрудничество – ситуацията в момента и европейските перспективи на Западните Балкани“ в рамките на Виенския икономически форум. Заместник-министърът на икономиката г-н Любен Петров и г-н Николай Ценков, в качеството си на членове на Съвета на директорите на НКИЗ, представиха възможностите за инвестиции в България като част от Балканския регион. Беше поставен акцент върху привличането на инвестиции специално в индустриалните зони, които развива НКИЗ.

 

Във форума бяха представени правителствени и частни организации от 19 страни, сред които председателите на Агенциите за инвестиции на Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Турция, Косово. Участваха и представители на висшия мениджмънт на водещи компании от региона на Виенския икономически форум – от Адриатическо до Черно море.


В рамките на посещението се проведоха и срещи с г-жа Бернадет Герлингер – заместник-министър на икономиката на Австрия, г-н Фуркан Чако – министър на чуждестранните инвестиции на Република Македония и с представители на бизнеса от региона на Западните Балкани.

Страница 5 от 6