Menu

NCIZ

feed-image RSS емисии

Подкрепата на държавата и правителството е определящ фактор за реализацията на мащабния проект за високотехнологичен логистичен център в Икономическа зона София - Божурище на датската верига за мебели и обзавеждане "JYSK". Това заяви Троелс Ларсен, мениджър “Логистика” и ръководител на проекта в България на среща със заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и изпълнителния директор на “Национална компания индустриални зони” (НКИЗ) Антоанета Барес. Той допълни, че процесът по реализацията на инвестицията е съпътстван с много предизвикателства, които компанията преодолява успешно благодарение на доброто взаимодействие с министерството и НКИЗ.

Доставчиците на "JYSK",  които са разположени близко до нашият нов Логистичен център, ще имат финансово предимство и един от тях вече започна изграждането на производствено предприятие в България. Инвестиция, която нямаше да се случи ако "JYSK" не беше започнал изграждането  на своят логистичен център, бе посочено по време на срещата. Троелс Ларсен подчерта, че Икономическа зона София – Божурище предлага много като локация и потенциал за развитие, като е необходимо да се реализират допълнителни инвестиции в развитието на инфраструктурата. „Това е основен приоритет, по който се работи в министерството. Вече са проведени срещи с Министерството на транспорта за разработване на проекти за подобряване на транспортната свързаност до зоната“, посочи Александър Манолев.

Зам.-министър Манолев допълни, че намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите е приоритет на правителството като се предприемат координирани действия в тази посока във всички сектори. По думите му това също ще съкрати сроковете при реализирането на подобни мащабни проекти. „Само в Министерството на икономиката и дружествата, и агенциите в неговата система облекчихме 113 от общо 187 услуги и разрешителни режими, които се предоставят. Подобни категорични стъпки предприемат и всичките други администрации“, подчерта той.

Логистичният център на датската верига ще бъде разположен на терен с площ 300 дка и ще заема 93 000 кв.м РЗП. Центърът ще обслужва не само клиентите на компанията на Балканския полуостров, но и в Югоизточна Европа. Размерът на инвестицията е 100 млн. евро, като се очаква тя да бъде реализирана до средата на 2019 г. В центъра ще намерят работа 200 служители, а целта на компанията е да ползват при възможност основно местни доставчици за стоките и услугите, стана ясно по време на срещата.

Свободна зона - Видин може да привлече големи инвеститори след като държавата променя нейния статут. С решение, взето от Министерския съвет, се прекратява статутът на зоната по смисъла на Указ №2242, като дейността на едноименното дружество се подчинява на общия режим. Промяната ще позволи продажбата на терени на територията на зоната на инвеститори, вместо отдаване под наем, каквато бе единствената възможност до момента. Очакванията са това да създаде нови възможности за привличане на големи и стратегически инвеститори.

„Повечето инвеститори търсят да закупят терените, на които реализират своите проекти. Това са проекти с дългосрочна перспектива, за които собствеността върху земята е задължително условие“, посочи изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) Антоанета Барес. По нейни думи промяната в статута на зоната и опцията за закупуване на терените ще отвори нови възможности за ситуиране на големи инвестиции в региона. Зоната във Видин предоставя стратегическа локация в непосредствена връзка с Дунав мост 2 и товарно пристанище. Локацията дава бърз достъп до две граници – със Сърбия и Румъния. Изградена е и инфраструктурата.

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД управлява още 8 проекта в страната. Най-динамично развиващите се са Икономическа зона София – Божурище и Индустриален и логистичен парк – Бургас, където вече над 40 компании са закупили площи и позиционирали своите бази.

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес, министърът на икономиката Емил Караниколов и министърът на транспорта Ивайло Московски обсъдиха плановете за изграждане на интермодален терминал в Икономическа зона София – Божурище. На срещата присъстваха още кметът на Божурище Георги Димов и Христо Алексиев, зам.-генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“.
Концепцията за интермодален терминал в Божурище е една от идеите, които се обсъждат за подобряване на инфраструктурната свързаност и достъп до индустриалната зона. Нарастващият брой на инвеститорите в нея създава необходимост от изграждането на нови транспортни връзки и подходи, които да обезпечават адекватно големите й територии. Зоната привлича сериозен инвеститорски интерес и за да отговори на очакванията им, Министерство на икономиката – принципал на оператора на зоната „Национална компания индустриални зони“ иницира разговори с няколко ведомства, сред които и Министерство на транспорта. В разговорите са ангажирани още Община Божурище и НК „Железопътна инфраструктура“, които имат пряко отношение към реализацията на проекта.
По време на срещата беше обсъдена още възможността за изграждане на ж.п. гара на територията на индустриалната зона в Божурище, която да е част от железопътната връзка между София и Банкя. По думите на изпълнителния директор на „Национална компания индустриални зони“ Антоанета Барес тези проекти са от ключово значение за привличане на инвестиции в Икономическа зона София – Божурище. Изграждането на обществени транспортни връзки ще направят зоната и по-достъпна като работно място. Близо 1100 са работните места, които осигуряват инвеститорите в Божурище. По-голямата част от тях са за висококвалифицирани технически специалисти.

Идеята за нова метростанция, ж.п. гара и допълнителна пътна инфраструктура, които да осигуряват достъпа до Икономическа зона София – Божурище обсъдиха на среща министърът на икономиката Емил Караниколов, изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) Антоанета Барес и кметът на Божурище Георги Димов. Концепцията предвижда изграждането и на интермодален терминал, който ще подобри значително транспортната и логистична обезпеченост на зоната.

Инфраструктурата е един от най-важните фактори за инвеститорите, когато избират локация за своите проекти. Те очакват бърз и безпрепятствен достъп до основните транспортни коридори, което им позволява да пласират продукцията си в оптимални срокове. На този етап индустриалната зона в Божурище е привлякла 19 компании, като се наблюдава засилен инвеститорски интерес. Разкриването на нови производства и динамичното развитие на проекта обаче поставят сериозни предизвикателства пред съществуващата инфраструктура. За да отговори на очакванията на инвеститорите, Министерство на икономиката, което е принципал на НКИЗ, проучва възможностите за реализиране на нови проекти по разширяване на пътната и транспортна мрежа до индустриалната зона в Божурище. С тази цел ведомството иницира разговори с Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Агенция пътна инфраструктура. Предстои провеждането на разговори и с Министерство на транспорта. Идеята е тези проекти да бъдат реализирани на базата на публично-частно партньорство, в което да се ангажират активно както централната, така и местната власт.

На срещата беше обсъдена и необходимостта от енергийно обезпечаване на индустриалната зона, включително и изграждането на електропреносната мрежа от ЧЕЗ. Обсъжданите мерки ще подобрят значително условията, които НКИЗ предлага на инвеститорите в Божурище, като ще създадат препоставки за увеличаване на производствените мощности и разкриването на нови работни места.

„Национална компания индустриални зони” и Община Видин обединяват усилия за активно развитие на инвестиционния потенциал на региона и създаване на условия за стимулиране на икономическия растеж. Изпълнителният директор на Националната компания Антоанета Барес и кметът на Видин инж. Огнян Ценков подписаха меморандум за сътрудничество на официална церемония в Общината, на базата на който ще бъдат иницирани съвместни инициативи.

 „Този меморандум създава условия за по-успешно партньорство с Община Видин и постигане на общата ни цел – привличане на нови инвестиции чрез предоставяне на пълна подкрепа на инвеститорите. Когато една инвестиция иска да се ситуира на определено място, основните неща, които интересуват инвеститорите, са инфраструктура и административно обслужване, а това е в преките компетенции на Общината и на нашата компания”, посочи изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони” (НКИЗ). По нейни думи опитът на компанията в работата й с други общини показва, че партньорството между държавата, представлявана от НКИЗ и самата община има потенциала да стимулира инвестиционните процеси на регионално ниво. Антоанета Барес допълни, че идеята за подписване на меморандума е свързана и със заявен конкретен инвестиционен интерес към Видин от чужд инвеститор.

 „Идеята е да работим заедно за създаване на по-добри условия за бизнес и инвестиции чрез подобряване на отношенията между институциите и местната власт“, заяви видинският кмет по време на церемонията по подписване. Той изрази надежда, че меморандумът с „Национална компания индустриални зони“ ЕАД  ще е първата стъпка към нови съвместни срещи, които да доведат до положителни резултати. Инж. Ценков отбеляза още, че вниманието на инвеститорите към общината е свързано с нейното географско разположение и с възможността тяхното производство да бъде транспортирано в различни дестинации както в Европа, така и в целия свят.   

 „Национална компания индустриални зони” оперира Свободна зона Видин от 2009 г. Компанията е с 100% държавна собственост, като принципал е Министерство на икономиката.

   

  

Нов инвеститор влиза в Икономическа зона София - Божурище, след като операторът на зоната “Национална компания индустриални зони” ЕАД подписа договор за покупко-продажба на терен с „Бетелгиус” ООД. Инвеститорът е сертифициран по Закона за насърчаване на инвестициите. Сертификатът, издаден от министъра на икономиката, е за инвестиция клас Б.

 Инвестицията предвижда изграждане на център за разработка и производство на софтуерни решения и машини. Стойността на инвестиционния проект е 2 080 000 лева и включва разширяване на производството на съществуващото предприятие и стартиране на нови дейности, свързани с дизайн, разработка и производство на системи за автоматично дигитално маркиране и етикетиране на продукти, дизайн и разработка на клауд базирани софтуерни продукти за продуктова идентификация и проследяемост, както и дизайн и разработка на клауд базирани софтуерни продукти за отпечатване на производствени етикети в реално време. Инвестиционният проект предвижда разкриването на 10 нови работни места.

Инициативата е на “Национална компания индустриални зони” в партньортство с водещи университети от цялата страна

 

Чужди инвеститори, които се установяват в икономическите зони, управлявани от “Национална компания индустриални зони” ЕАД (НКИЗ) ще могат да наемат работни кадри директно от наши университети. Идеята заляга в основата на нов проект на компанията под надслов “Fast-tracking Success”. В партньорство с редица университети НКИЗ ще работи за трайно разрешаване на един от най-наболелите проблеми пред чуждестранните инвеститори и бизнеса като цяло у нас – недостига на квалифицирани работни кадри. Компанията вече е подписала и първи меморандум за сътрудничество по проекта с Нов Български Университет (НБУ). Предстои подписването на такива споразумения с Технически университет – София, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София, Лесотехнически университет – София и УНСС.

 Проектът “Fast-tracking Success” цели осигуряване на условия за ускорено професионално изграждане на младите специалисти, които излизат от университетите чрез предоставяне на възможности за стажове и постоянна заетост в чуждестранни компании в зоните от портфолиото на „Национална компания индустриални зони“. Компанията развива 9 проекта на територията на страната, шест от които са действащи – три свободни зони във Видин, Русе и Свиленград, Икономическа зона София – Божурище, Индустриален и логистичен парк – Бургас и Транзитна зона – Варна.

 Инициативата ще допринесе за изграждането на висококвалифицирани кадри – младите специалисти ще работят в условията на високи стандарти, каквито би очаквала една чуждестранна компания. По този начин те ще изградят ценни професионални умения, които ще отговарят на нуждите на съответната компания. „Това е инвестиция в човешки капитал, която в дългосрочен план ще повиши значително нивото на българските специалисти“, посочва изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес.

 Параметрите на сътрудничество между компанията и първия включил се в инициативата университет предвиждат двустранен обмен на информация в подкрепа на процеса по осигуряване на необходимите на инвеститора кадри. От една страна университетът ще предоставя актуална информация за подготвяните кадри от всички специалности, а компаниите ще имат възможност чрез НКИЗ да правят „заявки“ към университетите за специалистите, които търсят. „Подобно взаимодействие ще изгради една реална представа за търсенето и предлагането на кадри, както и ще позволи на университетите да планират по-ефективно своите програми“, пояснява Антоанета Барес. В проекта е заложено и предоставянето на директен достъп на компаниите до кариерните центрове на университетите, както и осъществяване на активен диалог с държавната власт, гражданското общество, национални и международни организации, които работят в това направление за трайно намаляване на структурната безработица сред младежите.

 

Снимка: Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ и проф. д-р. Пламен Бочков, ректор на НБУ подписаха меморандум за сътрудничество

На 08.06.2017 г. се проведе среща между госпожа Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ ЕАД и господин Георги Димов, кмет на гр. Божурище. Срещата се състоя в кметството на гр. Божурище. Поводът за срещата беше обсъждане развитието на зоната, подходи за достъп до пътната мрежа и транспортна логистика. Г-жа Барес и г-н Димов, обсъдиха съвместната им работа и бъдещи проекти в полза на инвеститорите в зоната в Божурище.
Обсъди се внесен проект за частично изменение на ПУП в зоната и неговото одобряване.
Двете страни се разбраха за следното :
- Организиране на среща с кмета на район Връбница от г-н Димов, във връзка с достъп на зоната на пътя за Сърбия по бул. Европейски път.
- Проучване на възможностите за подход за достъп, покрай конната база с излаз към Банско шосе.
- Г-жа Антоанета Барес да обсъди, с г-н Здравко Здравков -главен архитект на Столична община, за възможност на свързване на бул. Царица Йоана към Божурище.