Menu

NCIZ

feed-image RSS емисии

Снимка: СТИВ-Берлин/Фейсбук

Български и немски студенти, обучаващи се в Германия, бяха запознати с дейността на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД по време на пилотното събитие „Кариера в България“, провело се в Посолството на Република България в Берлин. Кариерният форум бе организиран от Германо-Българската индустриално-търговска камара и Службата за търговско-икономически връзки (СТИВ) към Посолството на Република България в Берлин.

НКИЗ бе една от компаниите, поканени от организаторите да представят дейността си и да предложат на младите специалисти конкретни възможности за кариера в България. Основният интерес към съвместния щанд на НКИЗ и СТИВ-Берлин бе от страна на български студенти, които в момента се обучават в различни университети в Берлин. Повечето от тях търсеха информация за перспективите за реализация, които им предлага България.

Презентацията на НКИЗ бе съсредоточена върху съществуващите, развиващите се и бъдещите проекти на компанията. Пред студентите бяха представени някои от най-големите инвеститори в индустриалните терени, управлявани от дружеството.

Предварително сред инвеститорите в индустриалните и свободни зони в София-Божурище, Бургас, Русе, Видин, Варна и Свиленград бе направено допитване за търсените в момента кадри. На студентите в Берлин бяха предложени повече от двайсет свободни работни места от фирми, действащи на територията на зони на НКИЗ.

Младите специалисти бяха запознати още с програмата Fast-Tracking Success, която НКИЗ развива. Проектът спомага за активната връзка между инвеститорите и някои от най-престижните учебни заведения в България, сред които Софийският университет, УНСС, Нов български университет и др.

На кариерния форум презентации пред студентите изнесоха още представители на „Кауфланд“, „EVN България“, „Лидл България“, „Либхер Хаусгерете Марица“, „Заедно в час“ и др.

Целта на партньорството е развитие на инвестиционния потенциал на страната

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) и Асоциацията за международни отношения (АМО) подписаха меморандум за сътрудничество за съвместна работа по привличането на инвестиции в икономиката на страната и увеличаване притока на чуждестранни вложения у нас. Споразумението бе подписано от изпълнителния директор на НКИЗ г-жа Антоанета Барес и председателя на АМО г-н Евгени Савчев.

Двете страни се договориха за интензивна комуникация помежду си, обмяна на опит и добри практики и информационен обмен за бъдещи проекти и програми, които развиват инвестиционния потенциал на страната.

Асоциацията за международни отношения има свое представителство в Шанхай и анонсира планове да популяризира НКИЗ пред китайски инвеститори, стана ясно от думите на г-н Савчев.

Интереси към страната ни вече са заявени от фирма производител на електрически автомобили, както и от компания за производство на климатици за микробуси и камиони. Китайски инвеститор има интерес и към изграждането на верига болници в България, съобщи Евгени Савчев от АМО след подписването на меморандума с „Национална компания индустриални зони“.

Изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес го информира, че Национална компания индустриални зони има възможности да осигури на потенциалните инвеститори от Шанхай терени за реализация на инвестиционните им проекти в България, както и да предложи  варианти за съвместни проекти на принципа на публично-частните партньорства. Например съвместно с китайски компании може да работим за създаването и развитието на обща икономическа зона в България, заяви г-жа Барес.

 

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД и четирите национално представени  работодателски организации ще търсят принципна единна постановка за промени в Закона за устройство на територията, които касаят индустриалните паркове и терени в страната. Има необходимост от регулиране на дейността на индустриалните зони чрез адекватна нормативна уредба, за което трябват промени в законови разпоредби. Това бе обсъдено на второто заседание на Консултативния бизнес съвет към НКИЗ, провело се в сряда, 8 ноември.

Изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес, зам.-председателят на Българска стопанска камара Камен Колев, зам.-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Никола Зикатанов, парламентарният секретар на КРИБ Румяна Георгиева и г-жа Михаела Михайлова, юрисконсулт в Българската търговско-промишлена палата, обсъдиха затрудненията, пред които са изправени дружествата, управляващи индустриални комплекси в страната, според настоящото законодателство.

Функциите на индустриалните зони и паркове трябва да бъдат законово дефинирани и регламентирани, е единната позиция на НКИЗ, Асоциацията на индустриалния капитал, КРИБ и БТПП. На бизнес съвета г-жа Антоанета Барес представи нуждата от въвеждането на понятие за „затворени разпределителни системи“ в законодателството. Тя посочи, че е логично инвеститорите да контактуват само с едно дружество – чиято е собствеността на терените, което да влезе в ролята на единен посредник с отделните доставчици на услуги (поддръжка на инфраструктура, ВиК, електрическа мрежа, поддръжка на улично осветление и др.).

Страните се договориха НКИЗ да изготви проект на предложения за законови промени в ЗУТ, обосновка към тях и примери за аналогични законови текстове от други държави. Пакетът ще бъде изпратен до работодателските организации за разглеждане и дебат в техните Управителни съвети. Ако се постигне съгласие и принципна единна постановка, ще може съвместно да се предприемат конкретни стъпки към промени в закона.

Участниците в срещата обсъдиха и проблеми, свързани със Закона за обществените поръчки. Необосновани и икономически нелогични обжалвания често водят до забавяне на изпълнението на мащабни инвестиционни проекти дори с години. Бизнес съветът се обедини около мнението, че оптимално процедурните срокове за разглеждане на обжалванията от КЗК и Върховния административен съд е добре да се сведат съответно до 1 и 3 месеца. Участниците се съгласиха, че трябва да се търси баланс между решението на проблема с некоректните практики при обжалванията и правото на достъп до правосъдие за всекиго.

На срещата отново бе дискутирано и създаването на обща база данни с индустриални терени и технологични паркове, собственост на членове на работодателските организации. Г-жа Барес изрази готовност НКИЗ да съдейства за насочването на инвеститорите в България към конкретни зони, отговарящи на нуждите и изискванията им, в които да развиват бизнеса си.

Само в Божурище договорени инвестиционни проекти на стойност 236,5 млн. лева

 

НКИЗ отчита 140% годишен ръст на инвестициите в проектите, договорени за реализация в държавните индустриални зони. Само в икономическа зона „Божурище“ от ноември м.г. до ноември 2017 г. са подписани 8 договора за изпълнение на инвестиционни проекти на стойност 236,5 милиона лева с чуждестранни и български фирми. Това съобщи изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД /НКИЗ/ Антоанета Барес в интервю пред Инвестор.бг.

Към втората по атрактивност индустриална зона от портфолиото на НКИЗ – тази в Бургас, също се отчита нарастване на интереса на инвеститорите. Капацитетът от терени в Индустриален и логистичен парк-Бургас е почти изчерпан и се планира разширяване на зоната с апорт на допълнителни държавни терени.

В интервюто г-жа Барес припомня, че тази година Икономическа зона Божурище-София бе разширена с нови 115 дка. Инфраструктурата от първата фаза на зоната край столицата е почти готова, като в момента се работи по проектирането на втората фаза.

Най-големите инвестиционни проекти,  които се реализират в момента в индустриалния парк край София, са на датската компания „Юск“ (инвестиции за 200 млн. лв.), „Мултивак“ (37 млн. лв.), „Лулис Мел“ (18 млн. лв.), „Агрипрес“ (6,5 млн. лв.) и др.

Сред големите проекти в зоната в Бургас са тези на „Сити газ“ за 5 млн. лева, „Олимп“ за 3,4 млн. лева, „Ротопласт“ за 3 млн. лв., „Хидробетон“ за 2,9 млн. лв., „Волво груп“, които са изградили собствена база в Бургас.

В интервюто директорът на НКИЗ обяснява, че освен развитието на съществуващите проекти, дружеството се фокусира и върху създаването на нови индустриални зони, като са подписани меморандуми за развитие на индустриални зони с общините Варна, Видин, Сандански и др., както и с областна администрация Кърджали, където има подходящи държавни терени.

Според Антоанета Барес дългите съгласувателни процедури с институциите при строителните дейности, с дружествата за комунални услуги, при изграждането на транспортната инфраструктура са сред основните затруднения пред инвеститорите в България.

„Що се отнася до регулаторите, според мен следва да се извършва контрол на сроковете за съгласувателните процедури, както и във връзка с инвестициите, които компаниите трябва да осъществяват на територията на страната. Т.е. трябва да има законодателна инициатива. Ние специално подпомагаме инвеститорите за всяко съгласуване и наистина получаваме по-бързо обслужване, но е необходимо генерално решение на проблема с дългите срокове“, коментира г-жа Барес в интервюто пред Инвестор.бг.

Тя обръща внимание и на сравнително скорошния проект „Fast-Tracking Success“, който осъществява двупосочна връзка между университетите и бизнеса и помага за ускореното професионално изграждане на младите специалисти чрез стажове и постоянна заетост в компаниите в индустриалните зони.

„Когато дойде един инвеститор, той пита първо за местоположението, след това за инфраструктурата, а на трето място – за кадрите. Ние не можем да оставим този въпрос отворен. Логично е – за да привлечем компаниите и те да останат при нас, трябва да можем да дадем конкретна информация. Този проект ни дава възможност за достъп до базите данни на завършващите студенти по съответни специалности“, обяснява Барес.

В момента НКИЗ си сътрудничи по проекта със Софийския университет, УНСС, Нов български университет, Технически университет и Лесотехнически университет, като се предвижда скорошно подписване и с Минно-геоложкия университет, Бургаския свободен университет, Варненския университет и др. Следващ етап на развитието на програмата ще бъдат партньорства и с професионални училища, тъй като голяма част от инвеститорите търсят специалисти, които не е нужно да имат висше образование.

***

Цялото интервю с Антоанета Барес можете да прочетете в сайта Инвестор.бг

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) и Община Сандански подписаха меморандум за сътрудничество, който предвижда изграждането на нова индустриална зона край с. Дамяница. Споразумението беше подписано от изпълнителния директор на националната компания Антоанета Барес и кмета Кирил Тотев на официална церемония в присъствието на заместик-министъра на икономиката Александър Манолев.

Локацията на зоната в радиус от 500 км от девет европейски столици и най-големия град в Европа – Истанбул и на два часа от икономическите центрове на България, Гърция и Македония е сериозна предпоставка за привличането на инвеститорски интерес. По думите на зам.-министър Манолев разговори вече са водени с компании от Индия и Китай търсещи подобно местоположение, което може да предложи близост до солунското пристанище и достъп до единния европейски пазар. „Много важно е да създадем механизъм не само за привличане на инвестиции в региона, но и за тяхното задържане като индустриалната зона ще има важно значение в тези усилия“, подчерта Александър Манолев.

„Подписването на споразумението за изграждане на индустриалната зона е една важна стъпка в последователното изпълнение на приоритетите на Министерство на икономиката“, посочи изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес. Стратегическата цел на националната компания е да развива индустриални зони като механизъм за насърчаване на икономическото развитие. Компанията управлява девет проекта в страната. НКИЗ иницира и сътрудничество с редица общини за популяризиране на инвестиционните възможности и разработване на нови проекти. „Подобни проекти в Югозападна България към момента не съществуват. Сандански има всички предпоставки да се развие като център, към който да се насочват инвеститорите с интерес към тази част на страната ни“, допълни Антоанета Барес.

Кметът Кирил Котев подчерта, че това е проект, който се подготвя от дълго време в общината. Той изрази надежда бъдещата индустриална зона да спомогне не само за увеличаване на доходите, но и за създаване на заетост, която да върне младите хора, които са напуснали общината.  

Антоанета Барес представи проектите на „Национална компания индустриални зони“ и пред представители на гръцкия бизнес в рамките на двустранен бизнес форум, който се проведе днес в Сандански.

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) представи своите проекти на Първата национална конференция за индустриални имоти, организирана от БГСКЛАД. Събитието се проведе в Международен панаир Пловдив и бе официално открито от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Основната идея на инициативата е да разгледа тенденциите в развитието на индустриалните имоти и да дефинира очакванията на бизнеса към тях. Своите перспективи представиха водещи компании от банковия и застрахователния сектор, инвеститори, оценители, брокери, архитекти, строители и проджект мениджъри.

„Стратегическата цел на НКИЗ е да привлича качествени инвестиции, които създават висока добавена стойност, разкриват нови работни места и подобряват бизнес средата в България“, посочи изпълнителният директор на компанията Антоанета Барес. Тя допълни, че НКИЗ реализира своята мисия чрез предоставянето на индустриални имоти със стратегическа локация и модерна инфраструктура. Особено значим фактор за привличането на инвестиции в зоните на компанията е и оказваната подкрепа, на която инвеститорите могат да разчитат на всеки етап от реализацията на своите проекти. „Индустриалните имоти, които можем да предложим са разположени на главни европейски транспортни коридори, в близост до големи летища и пристанища, което осигурява бързи логистични връзки. Инфраструктурата се изгражда в зависимост от конкретните изисквания на инвеститора. Добрите взаимоотношения и тясно сътрудничество с държавната и местната власт ни позволяват да съдействаме за по-бързата реализация на съответните проекти“, допълни Барес. По нейни думи това създава предимства, които инвеститорите оценяват високо.

„Национална компания индустриални зони“ управлява общо 9 проекта. Шест от тях са вече опериращи – икономическите зони в Божурище и Видин, Индустриален и логистичен парк - Бургас, две свободни зони – в Русе и Свиленград и Транзитна търговска зона – Варна. Още три проекта за индустриални зони в Карлово, Плевен и Варна са в процес на развитие.

НКИЗ иницира и партньорства с местната власт, в рамките на които се предвижда изграждането на нови индустриални зони, както и промотиране на индустриални имоти в съответните региони пред потенциални инвеститори. Към момента споразумения за сътрудничество националната компания е подписала с Община Варна, Община Видин, Областна администрация Кърджали, общините Ловеч, Дупница, Мизия и Божурище. Покани за партньорство са отправени и към Община Кюстендил, Община Сандански и Община Горна Оряховица. „Това сътрудничество ще ни позволи да отговорим много по-добре на изискванията на инвеститорите, които проявяват конкретен интерес към тези локации“, посочи Антоанета Барес. По нейни думи това ще има пряк ефект и върху икономическото развитие на тези общини, инвестициите в които биха довели до разкриването на нови работни места.

Антоанета Барес бе сред основните лектори на Първата национална конференция за индустриални имоти.

Целта на партньорството е ускорено професионално изграждане на млади специалисти

 

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) и Технически университет-София (ТУ) подписаха меморандум за сътрудничество, с което обединяват усилията си за ускорено професионално изграждане на млади специалисти. Инициативата е част от проекта на националната компания „Fast-tracking Success”, който предоставя възможности на студентите за стажове и постоянна заетост в компаниите, опериращи в индустриалните зони от портфолиото на НКИЗ. На официална церемония подписите си под споразумението поставиха изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ Антоанета Барес и проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на ТУ-София.