Menu

NCIZ

feed-image RSS емисии

 

Снимки: BG Careers Fair

Български студенти в Лондон бяха запознати с дейността на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, възможностите за професионално развитие у нас и конкретни открити работни позиции в дружеството, дъщерните му компании и инвеститори, опериращи в държавните индустриални зони. НКИЗ участва заедно с още над 20 утвърдени на българския пазар фирми в шестото кариерно изложение BG Careers Fair в британската столица на 10 март 2018 г. Повече от 200 млади българи, учещи или завършили в Англия, посетиха форума в Посолството на България в Лондон.

„Именно този форум може да върне интереса на младите хора към Европейския съюз като инструмент, който да им осигури по-добро бъдеще в тяхната родина. Там, където са техните близки и биха се чувствали в много отношения и психологически по-добре отколкото в най-добрата и високо развита чужбина“, каза на откриването на BG Careers Fair 2018 посланикът на Република България в Обединеното кралство Константин Димитров.

Посланикът на Република България в Обединеното кралство
Константин Димитров на откриването на BG Careers Fair 2018

Кариерният форум протече при засилен интерес от страна на българските студенти. Повече от 200 млади хора използваха възможността да научат възможностите си за развитие в родината си, включително и чрез предложенията от страна на НКИЗ за свободни работни позиции в няколко български града, както и за стажантски програми на компании, позиционирани в държавните индустриални зони.

BG Careers Forum 2018 бе организиран от сдружение „Български кариерен форум“. Организацията включва десетки дейни настоящи и бивши студенти, които са в основата на осъществяването на инициативата всяка година. Изцяло на доброволни начала те осигуряват участието на едни от водещи компании от всеки бранш.

Участието на „Национална компания индустриални зони“ е част от усилията на дружеството за преодоляване на едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти в страната – недостига на качествени специалисти. Същевременно продължава да се развива и проектът Fast Tracking Success на компанията, насочен към ускорено професионално изграждане на младите кадри на университетите чрез постоянна заетост и стажове в чуждестранни компании в индустриалните зони.

 

По силата на споразумението най-големият браншови съюз в Индия ще насочва инвеститори към индустриалните зони в България

 

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД подписа меморандум за сътрудничество с Федерацията на индийските търговско-промишлени палати (FICCI). Документът беше подписан в присъствието на зам.-министъра на икономиката на България Александър Манолев от изпълнителния директор на НКИЗ Антоанета Барес, а от индийска страна - от Ракеш Бакши, член на Управителния съвет на FICCI.

Двете страни се договориха за партньорство по време на официалното посещение на зам.-министър Манолев и водената от него делегация в Индия, където техен домакин беше най-голямата индийска бизнес организация.

Според подписания меморандум, Федерацията на индийските търговско-промишлени палати ще насочва своите членове, които проявяват интерес към България и към инвестиции в държавните индустриални зони.    

По време на срещата на зам.-министър Манолев с ръководството на FICCI стана ясно, че индийски компании имат интерес да инвестират у нас в сферата на  автомобилостроенето, информационните и комуникационни технологии, хранителната промишленост, селското стопанство и производството на дрехи.  Бяха представени и предимствата, които НКИЗ може да предложи в локациите, които оперира.  

Зам.-министър Манолев проведе двустранни разговори с потенциални инвеститори с интерес към България и отправи покана към тях да посетят България и конкретни зони, които биха били подходящи за разкриване на техни производства.

Икономическият заместник министър представи два от проектите, по които работи Министерството на икономиката – за обособяване на индустриални зони в Кърджали и Сандански.

Манолев обърна внимание и на факта, че с инвестиция в нашата страна индийските компании ще получат достъп до единия европейски пазар, а стратегическото географско положение на България я прави атрактивна и като локация за бизнес с трети страни от Близкия и Далечния изток.

„Страната ни има ключови елементи, необходими за успеха на бизнес и инвестиционните проекти: финансова и макроикономическа стабилност, благоприятен данъчен режим, квалифицирани професионалисти, както и най-ниските оперативни разходи в Европа. Но най-важно от всичко са и редицата успешни примери на индийски компании, които оперират в страната ни“, подчерта Александър Манолев и изброи някои от реализираните инвестиции от Индия през последната година като Sutherland Global Services, "Феуджи"(Feuji Inc) и „Синегранд“.

Основана през 1927 г., FICCI е най-голямата и най-стара бизнес организация в Индия. Тя обслужва членовете си от индийските частни и публични корпоративни сектори и мултинационални компании, като достига до над 250 000 компании.

Министерският съвет се разпореди за промяна на границите на „Свободна зона – Русе“. Статутът на свободна зона ще продължи да действа за една част от зоната – имот с площ 141,7 дка, – а по отношение на всички останали имоти, собственост на „Свободна зона – Русе“ ЕАД, този статут ще отпадне. Решението на правителството за свалянето на статута на свободна зона на част от терените, собственост на „Свободна зона – Русе“ ЕАД, не намалява площите на „Свободна зона – Русе“ ЕАД. Терените в зоната, които бъдат освободени от този статут, остават в активите на дружеството. Както и досега, тези имоти ще се управляват от „Свободна зона – Русе“ ЕАД.

Стратегическата локация и добре развитата инфраструктура на „Свободна зона – Русе“ ЕАД я превръщат в атрактивна инвестиционна дестинация. Само за последните няколко месеца четири сериозни чуждестранни компании направиха инвестиционни запитвания чрез Българската агенция за инвестиции и Министерството на икономиката за индустриални терени в Русе и областта с цел изграждане на производствени предприятия. Ръководството на „Свободна зона – Русе“ е запознато с тези запитвания и е предложило конкретни терени от портфолиото си, които отварят на изискванията на потенциалните инвеститори.

Преговорите с потенциални инвеститори, съгласуването на изискванията им за проектите и евентуалните бъдещи продажби на терените ще се реализират изцяло от „Свободна зона – Русе“ ЕАД, което е самостоятелно дружество, със самостоятелно ръководство. Ръководството на зоната ще може да реализира сделки само със сертифицирани инвеститори съгласно Закона за насърчаване на инвестициите, т.е. да продава терени, след като съответните компании са поели пред държавата ангажимент за реализация на инвестиционен проект с определен обем инвестиции и новооткрити работни места. В такъв режим работят всички индустриални зони, които НКИЗ ЕАД управлява. Икономическата обосновка за целесъобразността на съответните сделки и какво се продава на територията на зоната ще е ангажимент и в правомощията на „Свободна зона – Русе“ ЕАД.

Ръководството на „Национална компания индустриални зони“ е уверено, че „Свободна зона – Русе“ разполага със залежи от нереализиран потенциал, и смята, че решението на правителството от 28 февруари не просто ще подпомогне развитието на дружеството, но и ще стимулира индустриалния и икономически напредък на Русе и региона.

Националната компания и университетът подписаха меморандум за сътрудничество

На подписването на меморандума присъстваха ректорът на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова,
зам. ректорът проф. д-р инж.-мат. Петър Колев, деканът на факултет ТСТТ доц. д-р инж. Красимир Кръстанов
и изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ се присъединява към университетите, с които си партнира „Национална компания индустриални зони“ ЕАД в рамките на проекта Fast Tracking Success.

Изпълнителният директор на националната компания, Антоанета Барес, и ректорът на висшето училище проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова подписаха на 27 февруари меморандум за сътрудничество, като се договориха взаимно да се подпомагат в подготовката на кадри и повишаване на квалификацията им чрез осигуряване на професионални стажове и постоянна заетост в компании, опериращи в индустриалните зони на НКИЗ.

ВТУ и НКИЗ са готови да обединят усилията си като стратегически партньори, с цел преодоляване на младежката безработица и недостига на квалифицирани специалисти в ключови сектори, както и намаляване на разминаванията между търсене и предлагане на професионални кадри, стана ясно по време на подписването на меморандума.

Освен за да осигурява възможности на студентите за стажове и постоянна работа, инициативата Fast Tracking Success на НКИЗ е замислена и в подкрепа на настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони с цел да бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти.

В зоните от портфолиото на НКИЗ вече работят или изграждат своите предприятия, складове, логистични центрове, високо технологични офиси фирми от Германия, България, Гърция, Дания, Австрия, Турция, Израел и др.

Общият размер на договорените инвестиции в държавните индустриални зони от създаването им досега надхвърля 390 млн. лева (към края на 2017-а), разкрити са над 2100 нови работни места, а повече от 130 български и чуждестранни фирми – инвеститори и наематели в различните зони, са получили подкрепа за развитието на своя бизнес.

"Ще изградим индустриална зона по модерен европейски тип“, каза министърът на икономиката Емил Караниколов

 

 Меморандум за сътрудничество за изграждане на индустриална зона „Загоре“ в Стара Загора подписаха изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес и кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

На церемонията присъстваха министърът на икономиката Емил Караниколов и областният управител Гергана Микова.

„В Стара Загора ще изградим индустриална зона по модерен европейски тип с предварително изградена инфраструктура“, заяви министър Караниколов и посочи, че инвеститорите се интересуват от три неща – местоположение, кадри и инфраструктура. „Стара Загора има първите две, а третият фактор ще го създадем сега“, обеща министърът. Караниколов съобщи, че преди ден е имало запитване от потенциален инвеститор от автомобилната индустрия за новия индустриален терен.

Изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес потвърди високия инвеститорски интерес към България. „В момента водим разговори с 18 потенциални инвеститори, като шест от преговорите са в напреднал етап. На последната среща в НКИЗ тази сутрин с потенциални инвеститори им предложих именно терена в Стара Загора“, каза Барес. Според нея процесът на сътрудничество с общините е двупосочен и зависи както от заявения инвеститорския интерес, така и от наличието на добри общински терени.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви, че Общината предлага терен от 115 дка, разположен в кв. „Зора“. В близост до него минават линии на градския транспорт, а до границата на парцела има ток, вода, газ, канализация.

Общинският съвет в Стара Загора е подкрепил единодушно решението за създаване на акционерно дружество за изграждане на зоната.

 

Бизнес делегация от Саудитска Арабия, която беше на посещение в България, организирано от Българската търговско-промишлена палата и Съвета на саудитските палата и Посолството на Кралство Саудитска Арабия в София, посети Икономическа зона София-Божурище, част от портфолиото на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. Делегацията беше водена от г-н Мюнир Бин Саад, зам.-председател на Съвета на Саудитските бизнес палати. Организацията подпомага и допринася за развитието на саудитския износ извън петрола и за инвестиционния обмен в различните бизнеси.

Гостите проявиха интерес към инвеститорските проекти, които се развиват на територията на близката до София индустриална зона. В специално организирана за тях от екипа на НКИЗ презентация беше им представена дейността на НКИЗ, като фокусът беше върху най-бързо развиващата се зона – тази в Божурище. Бизнесмените се запознаха и с най-мащабния проект там – на датската компания „Юск“.

В бизнес делегацията от Саудитска Арабия имаше представители на различни бизнес сфери – строителство, вкл. болнично строителство, медицинско оборудване, минен сектор, търговия с храни и напитки, нефтохимическа промишленост, производство на нискоелектрически панели и други.       

 

 „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) отбеляза девет години от създаването си с тържество в София, на което присъстваха вицепремиерът Валери Симеонов, зам.-министрите на икономиката Александър Манолев и Лъчезар Борисов, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, областният управител на Кърджали Никола Чанев, кметове на общини-партньори,  инвеститори, ректори на университети…

„Пожелавам си другата година да можем да се похвалим с още много успехи, нови инвестиции и приключени проекти“, каза в приветственото си слово към гостите и екипа на НКИЗ изпълнителният директор на компанията Антоанета Барес.

Вицепремиерът по икономическата и демографска политика Валери Симеонов благодари на екипа на НКИЗ, на инвеститорите и на кметовете на общини за последователната дейност, довела до повода да се отбележи 9-годишната дейност на дружеството. „Желая ви още по-успешно развитие, като в неговата основа бъдат вашето здраве, компетентност и последователност. Бъдете все така успешни, България има нужда от развитието на индустриални зони, а икономиката - от развитието на вашата компания“, посочи Симеонов.

Зам.-министър Лъчезар Борисов определи деветата годишнина от създаването на НКИЗ като знаково събитие за държавното дружество. „Знаково е, защото в момента компанията изпълнява правителствената програма за създаване и развитие на индустриални зони. Очаквам, че на десетата годишнина ще отчетем още много съществени резултати“, каза той и благодари за съвместната работа с НКИЗ. Борисов подчерта важността на подписаните с инвеститори договори, както и на меморандумите с общини, и призова те да бъдат изпълнени.   

Национална компания индустриални зони ЕАД е създадено през февруари 2009 г. от Министерството на икономиката и енергетиката. За първи път през тази година компанията отбеляза празника си с тържествено събитие.

 Министър Емил Караниколов: Това е сериозна стъпка за съвместна работа за привличане на инвеститори в региона

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес и кметът на Враца Калин Каменов подписаха днес меморандум за сътрудничество, в присъствието на министъра на икономиката Емил Караниколов и областния управител Малина Николова. Със сключеното споразумение се цели наличните терени в община Враца, подходящи за инвестиционни проекти, да бъдат промотирани  по-активно пред потенциалните инвеститори и да се създадат по-добри условия за привличането им в региона.

„Борбата за инвеститори е много голяма. За да бъдем атрактивни, трябва да предлагаме такива зони, каквито се предлагат в цяла Европа. Държавата, в лицето на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, ще вложи пари за изграждане на инфраструктурата на имоти общинска и държавна собственост. По този начин ще има готова и модернизирана база, където инвеститорите могат да дойдат и веднага да започнат да работят“, каза министърът на икономиката Емил Караниколов. Той изказа уверението си, че подписването на меморандума за сътрудничество е сериозна стъпка към съвместната работа, свързана с привличане на инвеститори в региона.

Министърът адмирира присъствието и на представители на образованието на срещата. „Вторият въпрос, които инвеститорите винаги задават е, каква е професионалната квалификация в региона. Поздравявам г-н Каменов, че  работи в тази насока“, допълни министър Караниколов.

Изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес посочи, че основен приоритет е привличането на инвестиции за региона. „Поздравявам ви за това, че тук, във Враца, виждаме обединение на местна и държавна власт. Тези общи усилия ще дадат възможност за „бърза пътека“ за инвеститорите“, посочи г-жа Барес.

Кметът на Враца Калин Каменов заяви, че Община Враца е активен партньор в процеса по привличане на инвестиции града. „През последните две години с моя екип положихме много усилия това да стане възможно. Една от първите стъпки в тази посока беше създаването на маркетингов профил, представящ реалните възможности за бизнес в града. Чрез социологическо проучване, от независима агенция, успяхме да идентифицираме начините, чрез които да върнем хората от града, които по различни причини, работят в съседните общини. Безспорно най-голям успех беше обновяването на индустриалните зони във Враца. Благодарение на подкрепата на Правителството, бяха отпуснати 2 млн. лв., които инвестирахме в пътната инфраструктура. С част от тези средства бяха възстановени 6 улици в промишлените зони“, разказа кметът Каменов.

Той обясни, че общината разполага с 10 имота с площ между 4 дка и 83 дка, които са частна-общинска собственост и могат да бъдат отдадени под наем или продадени на инвеститори от страната и чужбина. Пет от идентифицираните терени са разположени един до друг и могат да обособят бизнес зона с площ от над 200 дка. Имотите са свързани с електричество, вода и канализация, а до някои от тях има и газоподаване.

След срещата, кметът на Враца показа на министър Караниколов и на изпълнителния директор на НКИЗ ЕАД някои от най-атрактивните терени за инвестиции  в града.

 

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес участва в българо-турски бизнес форум на 6 февруари 2018 г. На събитието присъстваха министрите на икономиката на България и Турция Емил Караниколов и Нихат Зейкбекчи, които се договориха за провеждането на два съвместни бизнес форума през тази година, които да засилят развитието на търговско-икономическото сътрудничество между двете държави. Бизнес форумите ще бъдат организирани през пролетта в Турция и през есента в България.

НКИЗ работи със Столична община за удължаване на бул. „Царица Йоанна“ до зоната в Божурище

 

Обезпечаването с транспортни връзки до и на територията на Икономическа зона София – Божурище е приоритет за „Национална компания индустриална зона“ ЕАД (НКИЗ) за 2018 г., заяви изпълнителният директор на компанията Антоанета Барес по време на конференцията „Индустриално строителство и инвестиции 2018“. 

Барес посочи, че важно условие за развитие на близката до София индустриална зона е удължаването на столичния бул. „Царица Йоанна“. НКИЗ вече е внесла в Българската агенция за инвестиции заявление за сертифициране на зоната в Божурище като приоритетен проект на стойност 19 млн. лева. Това ще осигури подкрепата на държавата за удължаване на бул. „Царица Йоанна“ до зоната в Божурище. За да стане възможно продължението на пътната връзка, се работи и по промяна на Общия устройствен план на София.

„Политиката на Министерството на икономиката по отношение на индустриалните зони е да изграждаме първо инфраструктурата, за да улесним инвеститорите“, подчерта и зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който откри форума. Той допълни, че министерството е възложило на изпълнителния директор на НКИЗ да идентифицира мерки, включително законодателни, за регулиране дейността на индустриалните зони.

Същевременно зам.-министър Борисов подчерта, че е създадена междуведомствена работна група по проблемна област „Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ и вода) в т.ч. срокове, брой процедури и разходи“.

„Задачите на работната група бяха в срок до 4 януари 2018 г. да се направи преглед на законодателството в областите за достъп до електричество, газ и вода; да се дефинират процедурите, времето и разходите по присъединяване на бизнеса към електропреносната мрежа, ВиК мрежата и системата за газоснабдяване; да се предложат конкретни изменения в законодателството в трите области; да се направят предложения за мерки с цел намаляване на броя на процедурите, времето и разходите за бизнеса при присъединяване към техническата инфраструктура в страната“, поясни той.

Сред стимулите за подобряване на бизнес средата, зам.-министърът изтъкна и политиката за намаляване на административната тежест, по която Министерството на икономиката работи усилено и резултатите вече се усещат от подобряващия се икономически климат в страната.

„Административната тежест в България е проблем и за инвеститорите, и за НКИЗ, защото подкрепяйки проектите им, ние също се сблъскваме с нея. Например издаването на разрешение за строеж понякога отнема година, а инвеститорът иска да му обещаем да го получи за от 3 до 6 месеца“, каза изпълнителният директор на НКИЗ.

Административната тежест в България е проблем и за
инвеститорите, и за НКИЗ, посочи Антоанета Барес

Антоанета Барес посочи „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ като проект от портфолиото на НКИЗ, който се развива добре благодарение на общите усилия на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Община Бургас. Интересът към зоната в крайморския град е голям, площите му са запълнени на 80% и това наложи разширяване на парка с нови терени и близо тройно нарастване на територията му, обясни изпълнителният директор на НКИЗ.

По нейни думи инвеститорите, които идват в България, имат три основни изисквания: добра локация за проектите си, инфраструктура и кадри.

Подкрепата за образованието и връзката му с бизнеса е в основата на проекта на НКИЗ Fast Tracking Success за ускорено професионално развитие на младите хора, които завършват висше образование. По програмата компанията си сътрудничи с редица големи и престижни университети, а в края на миналата година директорът на НКИЗ Антоанета Барес получи за проекта отличието „Златно сърце“ за социално-отговорна инициатива.

От своя страна зам.-кметът на община Бургас Красимир Стойчев, който също присъства на форума „Индустриално строителство и инвестиции 2018“, съобщи, че в Бургас насочват усилията си към изграждане на нови професионални училища, за да подпомогнат бизнеса с нужните кадри.

Председателят на Европейския парламент
Антонио Таяни произнася реч на форума

Представители на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, начело с изпълнителния директор Антоанета Барес, участваха в бизнес форума ЕС-Сърбия 2018 „BUSINESS EVENT: INVESTMENT, GROWTH AND JOB CREATION“, който се проведе в Белград под егидата на Европейския парламент. Събитието бе открито от председателя на ЕП Антонио Таяни.

Шестмесечното ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз, което България пое в началото на годината, е възможност за Брюксел да продължи да подобрява отношенията си със Сърбия и с останалите страни от Балканския полуостров. Това заяви шефът на Европейския парламент пред участниците във форума. Той наблегна и на необходимостта от активизиране на бизнес и инвестиционните връзки между страните от ЕС и тези от Западните Балкани.

„ЕС гледа на Сърбия като значима страна от гледна точка на икономическото сътрудничество", увери Антонио Таяни и изрази надежда, че Белград ще получи съдействие за справяне с проблема с безработицата, особено сред младите хора.

По време на форума бяха подписани и няколко документа за реализиране на ключови инфраструктурни проекти, сред които за реконструкция и модернизация на Трансевропейския железопътен коридор между Сичево и Димитровград (в близост до сръбско-българската граница). Проектът е на стойност 268 млн. евро, безвъзмездно финансиране от страна на Европейския съюз, и е част от стратегията за подобряване на връзките между Западните Балкани и ЕС.

Семинарът в Белград бе организиран от Enterprise Europe Network и в сътрудничество на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Сръбската търговско-промишлена палата. На събитието участваха повече от 220 фирми и организации от Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, България и др.

Отляво надясно: Проф. Иван Евстатиев, проф. Диана Антонова, проф. Пламен Даскалов,
Антоанета Барес (изп. директор на НКИЗ), проф. Велизара Пенчева (ректор на РУ),
проф. Пламен Кангалов, проф. Юлиана Попова

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Русенският университет „Ангел Кънчев“ подписаха меморандум за сътрудничество за ускорено професионално изграждане на младите хора, които в момента се обучават или завършват висшето си образование. Инициативата е част от проекта Fast Tracking Success на националната компания, който предлага на студентите възможност за стажове и постоянна заетост в компаниите, които работят на територията на индустриалните зони на НКИЗ.

На официалната церемония в Русенския университет подписите си под документа поставиха изпълнителният директор на НКИЗ г-жа Антоанета Барес и ректорът на Университета в крайдунавския град проф. д-р Велизара Пенчева. „Целта на меморандума с Русенския университет е да бъде постигната връзка между бизнеса и университета“, заяви след подписване на споразумението изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес. По думите ѝ проектът е много амбициозен, защото освен с университетите, са планирани партньорства и със средните професионални училища.

„За момента имаме партньорство със Софийския университет, Техническия университет в София, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Лесотехническия университет, а сега вече и с Русенския. Планираме да подпишем меморандуми и с университетите в Шумен, Варна, Бургас и Велико Търново. Амбицията ни се простира до постигане на партньорства и с професионалните гимназии, тъй като голяма част от инвеститорите търсят работна ръка с различни познания“, допълни Барес.

Антоанета Барес с проф. Иван Евстатиев по време на обиколка из Русенския университет

Инициативата Fast Tracking Success е замислена и в подкрепа на настоящи и нови инвеститори в индустриалните зони на НКИЗ с цел да бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти.

В зоните от портфолиото на НКИЗ вече работят или изграждат своите предприятия, складове, логистични центрове, високо технологични офиси фирми от Германия, България, Гърция, Дания, Австрия, Турция, Израел и др. Общият размер на договорените инвестиции в държавните индустриални зони от създаването им досега надхвърля 390 млн. лева (към края на 2017-а), разкрити са над 2100 нови работни места, повече от 130 български и чуждестранни фирми – инвеститори и наематели в различните зони, са получили подкрепа за развитието на своя бизнес.

 

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес участва на разширена среща на министър-председателя на България г-н Бойко Борисов и министър-председателя на Япония г-н Шиндзо Абе с членовете на японската и българската бизнес делегации. Японският премиер бе на посещение у нас през януари, за да се запознае с приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и да се обсъдят възможности за партньорството между ЕС и Япония. 

Община Кюстендил определи терен от 190 дка за развитие на индустриална зона. Той се намира на 200 метра от пътя за Македония и на не повече от 1 км от трасето за Коридор №8. На 12 януари Община Кюстендил и „Национална компания индустриални зони“ сключиха меморандум за сътрудничество по осъществяването на проекта.

Кюстендил има потенциал за реализирането на индустриален парк, посочи изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес, след като подписа документа. Тя посочи още, че сега предстои търсенето на инвеститор. „За да може да тръгне една концепция за развитие на индустриална зона, в крайна сметка трябва да имаме конкретен заявен инвеститорски интерес“, добави Барес.

Националната компания започва събирането на необходимата информация за терена – данни за възможностите за осигуряване на ток, газификация, вода, за мощностите и другите условия, които са важни за инвеститорите.

По отношение на Кюстендил Антоанета Барес добави, че в тази част на страната няма развити  индустриални зони и терени, както например в Пловдив, Стара Загора, Горна Оряховица, Бургас, Варна. По-сериозните предприятия и големите индустрии са в други региони на страната. „Потенциалът не е малък, в близост е до транспортния коридор. Проучванията на терена ще покажат за какъв вид производство е подходящ, защото това има значение”, заяви изпълнителният директор на НКИЗ.

Кметът на Кюстендил Петър Паунов на свой ред изрази надежда за солидна инвестиция, свързана с бъдещата индустриална зона. Той благодари на екипа на НКИЗ за партньорството, усилията и коректността и очерта някои основни параметри на терена – добро изложение и отлични възможности за захранване с вода, електрическа енергия и газ.

„Появата на потенциален инвеститор ще възроди региона. Може да бъде реализиран много сериозен проект, който да отвори стотици работни места. В момента цяла България и Източна Европа се борят с негативните процеси на миграция, за нас това е ключов приоритет“, завърши Паунов.

Подписаният меморандум цели да бъдат създадени условия за развитие на интензивна комуникация между общината и НКИЗ, обмяна на опит и добри практики, с цел изработване на общи позиции, както и за реализиране на съвместни действия в тази насока. Ще се работи в посока на подпомагане развитието на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България.

Проектът е само един от поредицата успешни съвместни сътрудничества между „Национална компания индустриални зони“ и местните власти в България. Компанията се стреми да развива инфраструктурни проекти както в Кюстендил, така и в други градове в страната, където има потенциал и общините имат готовност за партньорство.

Редовна транспортна линия ще свързва Икономическа зона София-Божурище със столицата, Божурище и още няколко населени места от 10 януари 2018 г. Новата спирка на обществения транспорт се намира на Второ кръгово кръстовище в зоната (срещу сградата на Behr-Hella Thermocontrol) и ще бъде обслужвана от микробуси.

Благодарение на съвместните усилия на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Община Божурище, за първи път се осигурява обществен транспорт за индустриалната зона и работещите там вече ще разполагат с по-бърза и лесна връзка със София (до метростанция „Сливница“), както и със селата в района.

Първият рейс към индустриалната зона в работни дни е от 6,35 часа, като тръгва от метростанция „Сливница“, а последният – в 19,10 часа. Обратно, от Божурище към София първият микробус потегля в 6,20 ч., а последният – в 19 ч.

Транспортът ще се осъществява с три микробуса „Рено Мастер“, модел 2017 г., които отговарят на стандарта Евро 6, като фирмата-превозвач, „Кариста Транс“, разполага и с резервни превозни средства, при необходимост.

Всички обслужващи коли са оборудвани с постоянен GPS и видео контрол, както и с климатична и отоплителна система в пътническите помещения. Отличителен знак на автомобилите е логото на Община Божурище.

Представеното първоначално разписание може да търпи промени, с цел по-доброто и оптимизирано обслужване на гражданите, уточниха от фирмата превозвач.

Общият размер на договорените инвестиции във всички държавни индустриални зони у нас надхвърля 390 млн. лева към края на 2017 г. Разкритите работни места са над 2100, а повече от 130 български и чуждестранни компании са получили подкрепа за развитието на бизнеса си в държавните зони. Това посочва изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) Антоанета Барес в интервю за вестник „Стандарт“.

Тя обобщава и най-новите индустриални терени, с които НКИЗ е разширила портфолиото си през 2017-а: имоти в Кърджали с обща площ около 95 дка, разширяване на Икономическа зона София-Божурище с 115 дка, предстоящо добавяне на нови терени и към Индустриален и логистичен парк – Бургас. „Край Бургас, освен това, имаме идея, съвместно с кмета на Община Бургас, за използване на бившето летище в Равнец като индустриална зона на принципа на ad hoc проекти“, посочва още г-жа Барес.  За там вече се водят разговори със сериозен голям инвеститор, който да постави началото на развитието на терена.

Разширяването на портфолиото с индустриални зони и терени на НКИЗ ще е една от задачите през 2018 г., казва изпълнителният директор на дружеството и припомня, че  в тази посока са подписани меморандуми за сътрудничество с редица общини – Варна, Бургас, Сандански, Видин, Ловеч, Дупница. Водят се разговори и  с Горна Оряховица, Кюстендил и др. Идентифицирани са също нови площи в София, Перник и Търговище.

Инвеститорите търсят стратегическа локация, инфраструктура и наличие на работни кадри. НКИЗ предлага всички тези предимства на компаниите, но освен това България е много добро място за инвестиции. Стабилни сме икономически, стабилни сме политически, имаме терени, имаме мощности, имаме много интелигентни млади хора, които учат както в България, така и в чужбина, обяснява Антоанета Барес пред вестника.

По отношение на трудностите, пред които е изправена НКИЗ,  тя посочва, че едната е свързана с нелогичните обжалвания на обществени поръчки, а другата – с бавното административно обслужване и дългият период, който е необходим за издаването на всички документи за стартирането на един инвестиционен проект в България.

„И в двете насоки сме доста активни. Благодарни сме на Министерството на икономиката за това, че работи активно по намаляване на административната тежест. Целта е за реализацията на какъвто и да е проект да се минимализира броят на документите, особено на тези, които държавата издава сама. Т.е. да не ги изисква от бизнеса, а да ги ползва по служебен път“, коментира изпълнителният директор на НКИЗ.

Тя обръща внимание и на проекта Fast Tracking Success, за който в края на 2017-а получи награда „Златно сърце“. Програмата е насочена към ускорено професионално изграждане на младите кадри на университетите чрез постоянна заетост и стажове в чуждестранни компании в индустриалните зони. Целта на проекта е и да се намали разминаването между търсене и предлагане на работни кадри, което в момента е един от най-сериозните проблеми в бизнеса.

„Стремим се да осигуряваме информираност на инвеститорите, особено на чуждестранните, по въпроса за наличието на работните кадри. Когато една чуждестранна компания дойде при нас, пита откъде могат да наемат кадри – ние искаме да сме полезни с информация“, заявява г-жа Барес.

В момента по проекта компанията си сътрудничи с някои от водещите български университети и кариерните им центрове – Софийския университет, УНСС, НБУ, Техническия университет в София, Лесотехническия университет; предстои подписване на меморандуми с Минно-геоложкия университет, с бургаски и варненски университети, с Пловдивския университет, а в бъдеще и със средните професионални училища.

Освен разширяването на портфолиото на НКИЗ с нови терени, друг приоритет на компанията през 2018 г. е работата по изграждането на гръбнака на инфраструктурата на повечето зони, така че когато един инвеститор избере да осъществи инвестицията си в държавна индустриална зона, да има базовата инфраструктура и да започне доста по-бързо да реализира проекта си.

„Друга важна инициатива, която сме поели и ще се опитаме още в началото на годината да поставим основите ѝ, е иницииране, с подкрепата на Министерството на икономиката и на работодателските организации, на промени в нормативната уредба и обособяването на индустриалните зони правно, т.е. да бъде регламентиран статутът на такъв тип територии.  Въпросът е как ще се урегулира това – дали ще бъде с нов нормативен акт, или с промени в действащ нормативен акт, но това е въпрос на правна техника“, завършва г-жа Барес.

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД г-жа Антоанета Барес получи награда „Златно сърце“ на специална церемония по връчването на четвъртите годишни награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност на сп. Business Lady.

Г-жа Барес получи приза в категорията „Образование, обучение и развитие“ за своя проект за ускорено професионално изграждане на млади специалисти Fast Tracking Success.

Програмата за кариерно развитие се реализира по нейна инициатива в партньорство с водещи университети от цялата страна.

Проектът има за цел да създаде условия за ускорено професионално развитие на младите хора, които излизат от университетите, като предостави възможности за стажове и постоянна заетост в компаниите, опериращи в зоните на националната компания. Програмата осъществява ефективна връзка между инвеститорите в България, някои от най-престижните висши учебни заведения и студенти, завършващи или завършили наскоро образованието си, като дава на младите специалисти възможности за стажове и постоянна заетост във фирмите, опериращи в зоните на НКИЗ.

Наградата „Златно сърце“ на Антоанета Барес бе връчена от Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата.

При получаването на отличието изпълнителният директор на компанията благодари за подкрепата на екипа на НКИЗ и Министерството на икономиката, както и на своите партньори, като посочи, че без тях добрите резултати от проекта не биха били възможни. Тя припомни, че инициативата е замислена и в подкрепа на настоящите и нови инвеститори в индустриалните зони на НКИЗ с цел преодоляването на едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти – осигуряването на качествени специалисти.

Досега като партньори на „Национална компания индустриални зони“ в инициативата са се включили Софийският университет, Техническият университет, Нов български университет, Университетът за национално и световно стопанство и Лесотехническият университет. Амбициите на г-жа Барес са проектът да има национален обхват.

Предвижда се продължаване на инициативата през 2018 г. със стартиране на партньорства с още университети в цялата страна. Плановете са на следващ етап в програмата да се включат и средни професионални училища.

На церемонията на четвъртото издание на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце” присъстваха официални лица, политици, дипломати, представители на бизнеса и различни държавни, неправителствени и частни институции и фондации.

В навечерието на Коледа официално признание получиха общо 22 благотворителни проекта и социални инициативи в 10 различни категории.

Даниел Димитров, изпълнителен директор и издател на сп. Business Lady, благодари на всички „златни сърца“ в залата и отправи апел към българските медии да се фокусират повече върху позитивните новини и добротворчески инициативи.

„Благотворителността не трябва да е анонимна, за нея трябва да се говори и да се показва добрият пример, за да може все повече хора и организации да го превърнат в основна бизнес ценност. Всички знаем и много се говори колко лоши неща се случват в нашата държава и по света, но малко от нас имат информация за всички „златни сърца“, които ежедневно творят добро”, допълни г-н Димитров.

Сред наградените проекти бяха „Прозорец към родината“ на БНТ,  „Промяната“ на Нова тв, Инициативата за съхраняване на патриотизма и самосъзнанието на българите на Радио Фокус, кампаниите „Credissimo и шампионите на България - Заедно сме първи”,„Ти и Lidl за по-добър живот“, инициативите на Постбанк „Герои в зелено“, на dm България „Веселите зъбки 2017”, на Fibank - „Актьори с добри сърца” и др.

Наградите „Златно сърце” на списание Business Lady целят публичност на усилията на компании, НПО, институции и физически лица, подкрепили различни каузи със социален и обществено значим характер, като по този начин се даде пример, а все повече компании и личности бъдат насърчени да се включат в подобни инициативи.

Правителството одобри терени с площ 94,4 дка да бъдат внесени в капитала на НКИЗ ЕАД

През юли т.г. бе подписан меморандум за сътрудничество
между НКИЗ ЕАД и Областна администрация Кърджали. Снимка: Дарик

Два имота – частна държавна собственост, ще бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ), реши Министерският съвет на последното си заседание.

Терените се намират в Кърджали и са с обща площ от 94,4 дка. Решението ще позволи да се реализира проект за изграждане на икономическа микрозона от съвременен тип в областта.

През юли 2017 г. „Национална компания индустриални зони“ сключи с Областна администрация Кърджали меморандум за сътрудничество, с който двете страни официално изразиха желанието си за съвместна работа.

Документът бе подписан от изпълнителния директор на НКИЗ г-жа Антоанета Барес и областния управител на Кърджали г-н Никола Чанев, в присъствието на настоящия председател на Народното събрание Цвета Караянчева и на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев. Тогава г-жа Караянчева посочи, че има инвеститорски интерес към Кърджали от страна на голяма международна компания в сферата на автомобилостроенето, припомня регионалното издание 24rodopi.com.

Изпълнителният директор на „Национална компания Индустриални зони“ /НКИЗ/  г-жа Антоанета Барес представи индустриалните зони от портфолиото на компанията и възможностите за инвестиции в тях по време на семинар на тема "Конкурентоспособността като един от приоритетите на българското председателство на ЕС и дейностите на UNIDO в тази област", който се проведе на 7 декември в Международния център във Виена. На презентацията за дейността на НКИЗ, проектите на компанията и инвеститорите в държавните индустриални зони присъстваха ръководители на Организацията на ООН за индустриално развитие /UNIDO/, политици, дипломати, представители на частния сектор и индустрията, експерти в различни области и неправителствени институции.

Съорганизатори на събитието бяха Постоянното представителство на България  в ООН и ОССЕ във Виена и Асоциацията на индустриалния капитал в България, с подкрепата на UNIDO, която беше домакин и на Виенския икономически форум. UNIDO представлява специализирана агенция на Организацията на обединените нации с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на устойчивото индустриално развитие в развиващите се страни и икономиките в преход.

България ще работи в посока повишаване на конкурентоспособността на българската и на европейската икономика чрез подобряване на цифровата свързаност и насърчаване на предприемачеството, основано на цифровите технологии и иновациите. Това заяви пред участниците във форума във Виена заместник-министърът на икономиката  Лъчезар Борисов. 

Целта на конференцията бе постигане на общо разбиране относно бъдещите стъпки за повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия /МСП/ и за решаване на ключови въпроси в тази област, включително умения, свързаност, цифровизация и Индустрия 4.0, в съответствие с приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС).

Заместник-министър Лъчезар Борисов подчерта, че България се нарежда на четвърто място по ръст на икономиката в ЕС, и че дигитализацията е необходима, за да има растеж. Борисов отбеляза, че в края на миналата седмица, две от трите най-големи агенции за кредитен рейтинг – "Фич" и "Standard and Poor’s" повишиха дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута. Според него повишената оценка на анализаторите отразява засилването на външната позиция на страната ни, обусловена от продължителната експанзия на износа и нарастването на спестяванията.

„Приоритетите на Българското председателство съвпадат в голяма степен с политиката на UNIDO за ускоряване на приобщаващото и устойчиво индустриално развитие чрез нашите целенасочени дейности за разгръщане на икономическата трансформация за постигане на растеж", отбелязва Хироши Куниийши, управляващ директор на UNIDO и заместник-генерален директор.

Според Светослав Спасов, посланик и постоянен представител на България към ООН, семинарът се провежда не само в навечерието на първото председателство на Съвета на ЕС на България, но и в контекста на споразумението за сътрудничество между UNIDO и АИКБ, подписано през есента на миналата година.

Преди семинара се проведе неформална среща на заместник - министър Лъчезар Борисов и г-жа Антоанета Барес с г-н Хироши Куниийши. Зам.-генералният директор на UNIDO бе запознат накратко с дейността на индустриалните зони на компанията. Бяха обсъдени потенциалните аспекти на съвместното сътрудничество и партньорството между UNIDO и България, в областта на икономиката.

На срещата бяха коментирани и възможностите за търсене на общи проекти на малките и средни предприятия в България, НКИЗ и UNIDO, свързани с един от приоритетите на председателството ни за интегриране на Западните Балкани. Беше постигнато съгласие, че семинарът представлява силен импулс за работа в области от общ интерес, които далеч надхвърлят председателството на страната на Съвета на ЕС.

Популяризиране на възможностите за развитие на бизнеса и увеличаване на търговския стокообмен между Унгария и България бяха акцентите на бизнес форум, провел се в Будапеща в началото на седмицата с участието на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.

Организиран от Унгаро-българската търговска камара, Унгаро-българският бизнес форум се проведе като продължение на поет ангажимент по време на първото заседание на Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество между България и Унгария.

„Национална компания индустриални зони“ се представи пред гостите на събитието с презентация на дейността на дружеството, опериращите индустриални зони и парковете в развитие, както и предимствата, които получават инвеститорите, избрали страната ни – ниските данъчни ставки и оперативни разходи, квалифицирана работна ръка, междуинституционална подкрепа от НКИЗ в целия инвестиционен процес и др.

След презентацията, представители на унгарския бизнес проявиха интерес към държавните индустриални зони в България, като пожелаха да се запознаят с допълнителни детайли за възможностите за инвестиции в страната ни.

Унгаро-българският бизнес форум бе открит от българския посланик в Унгария г-жа Уляна Богданска. Гостите на събитието научиха още за кредита от €510 млн., отпуснат от EXIM Bank, за развитие на двустранния оборот между Унгария и България.

Страница 3 от 7