Menu

NCIZ

 

Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи на официална церемония сертификатите на два от инвеститорите в Икономическа зона София- Божурище – германската компания „Бер–Хелла Термоконтрол“ и българската „Турбо Гарант“.

Лидерът в автомобилната индустрия - "Бер – Хелла Термоконтрол“, която работи в областта на развойната дейност и производството на контролни панели за автомобилни климатични системи, получи сертификат за приоритетен инвестиционен проект. Сертификатът се връчва за проекта й „Изграждане на ново производствено предприятие с цел разширяване на капацитета за производство на уреди за обслужване и управление на климатични инсталации”. Инвестицията е изцяло за придобиване на нови дълготрайни материални активи на стойност 31 619 130 лв. По проекта, който се реализира на територията на Икономическа зона София- Божурище,  се предвижда разкриването на нови 250 работни места.

Вторият проект, който получи сертификат клас „А“ от българската агенция за инвестиции, е на „Турбо Гарант“ ЕООД. Инвестиционният проект включва изграждане на сервизна база за ремонт на турбокомпресори. Размерът на инвестицията възлиза на 4 005 000 лв. и за нея също е избрана зоната на „Национална компания индустриални зони“ в Божурище. 

През 2018 г. до момента по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 23 проекта на обща стойност 800 млн. лв., по които ще бъдат разкрити над 2000 нови работни места, съобщи министър Караниколов.