Menu

NCIZ

Меморандум за сътрудничество бе подписан между „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Сумгаитския химически индустриален парк от Азербайджан – също като НКИЗ собственост на държавата.

Документът бе подписан от изпълнителните директори на двете организации – Антоанета Барес и Назим Талибов, – в рамките на V-ото заседание на междуправителствената българо-азербайджанска комисия, провело се в София в началото на ноември.

Сумгаитският химически индустриален парк е основан с президентски декрет през 2011 г. и се простира на площ от 50,6 милиона квадратни метра. Очаква се в него да бъдат открити около 10 хиляди постоянни работни места, от 35-40 компании.

Също като НКИЗ, целта на индустриалния парк е създаването на благоприятни условия за развитие на конкурентоспособността на индустриалната продукция на страната в сектори с висока добавена стойност.

В Меморандума за сътрудничество са застъпени обмяна на know-how и добри практики в управлението на индустриални зони, сътрудничество, заедно с местни бизнес организации, за насърчаване на местни компании от зоните в Азербайджан и България да създават двустранни търговски и технологични връзки и др.

В рамките на посещението си в България представителите на Сумгаитския химически индустриален парк посетиха и Икономическа зона София-Божурище.