Menu

NCIZ

Националната компания и университетът подписаха меморандум за сътрудничество

На подписването на меморандума присъстваха ректорът на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова,
зам. ректорът проф. д-р инж.-мат. Петър Колев, деканът на факултет ТСТТ доц. д-р инж. Красимир Кръстанов
и изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ се присъединява към университетите, с които си партнира „Национална компания индустриални зони“ ЕАД в рамките на проекта Fast Tracking Success.

Изпълнителният директор на националната компания, Антоанета Барес, и ректорът на висшето училище проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова подписаха на 27 февруари меморандум за сътрудничество, като се договориха взаимно да се подпомагат в подготовката на кадри и повишаване на квалификацията им чрез осигуряване на професионални стажове и постоянна заетост в компании, опериращи в индустриалните зони на НКИЗ.

ВТУ и НКИЗ са готови да обединят усилията си като стратегически партньори, с цел преодоляване на младежката безработица и недостига на квалифицирани специалисти в ключови сектори, както и намаляване на разминаванията между търсене и предлагане на професионални кадри, стана ясно по време на подписването на меморандума.

Освен за да осигурява възможности на студентите за стажове и постоянна работа, инициативата Fast Tracking Success на НКИЗ е замислена и в подкрепа на настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони с цел да бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти.

В зоните от портфолиото на НКИЗ вече работят или изграждат своите предприятия, складове, логистични центрове, високо технологични офиси фирми от Германия, България, Гърция, Дания, Австрия, Турция, Израел и др.

Общият размер на договорените инвестиции в държавните индустриални зони от създаването им досега надхвърля 390 млн. лева (към края на 2017-а), разкрити са над 2100 нови работни места, а повече от 130 български и чуждестранни фирми – инвеститори и наематели в различните зони, са получили подкрепа за развитието на своя бизнес.