Menu

NCIZ

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) представи своите проекти на Първата национална конференция за индустриални имоти, организирана от БГСКЛАД. Събитието се проведе в Международен панаир Пловдив и бе официално открито от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Основната идея на инициативата е да разгледа тенденциите в развитието на индустриалните имоти и да дефинира очакванията на бизнеса към тях. Своите перспективи представиха водещи компании от банковия и застрахователния сектор, инвеститори, оценители, брокери, архитекти, строители и проджект мениджъри.

„Стратегическата цел на НКИЗ е да привлича качествени инвестиции, които създават висока добавена стойност, разкриват нови работни места и подобряват бизнес средата в България“, посочи изпълнителният директор на компанията Антоанета Барес. Тя допълни, че НКИЗ реализира своята мисия чрез предоставянето на индустриални имоти със стратегическа локация и модерна инфраструктура. Особено значим фактор за привличането на инвестиции в зоните на компанията е и оказваната подкрепа, на която инвеститорите могат да разчитат на всеки етап от реализацията на своите проекти. „Индустриалните имоти, които можем да предложим са разположени на главни европейски транспортни коридори, в близост до големи летища и пристанища, което осигурява бързи логистични връзки. Инфраструктурата се изгражда в зависимост от конкретните изисквания на инвеститора. Добрите взаимоотношения и тясно сътрудничество с държавната и местната власт ни позволяват да съдействаме за по-бързата реализация на съответните проекти“, допълни Барес. По нейни думи това създава предимства, които инвеститорите оценяват високо.

„Национална компания индустриални зони“ управлява общо 9 проекта. Шест от тях са вече опериращи – икономическите зони в Божурище и Видин, Индустриален и логистичен парк - Бургас, две свободни зони – в Русе и Свиленград и Транзитна търговска зона – Варна. Още три проекта за индустриални зони в Карлово, Плевен и Варна са в процес на развитие.

НКИЗ иницира и партньорства с местната власт, в рамките на които се предвижда изграждането на нови индустриални зони, както и промотиране на индустриални имоти в съответните региони пред потенциални инвеститори. Към момента споразумения за сътрудничество националната компания е подписала с Община Варна, Община Видин, Областна администрация Кърджали, общините Ловеч, Дупница, Мизия и Божурище. Покани за партньорство са отправени и към Община Кюстендил, Община Сандански и Община Горна Оряховица. „Това сътрудничество ще ни позволи да отговорим много по-добре на изискванията на инвеститорите, които проявяват конкретен интерес към тези локации“, посочи Антоанета Барес. По нейни думи това ще има пряк ефект и върху икономическото развитие на тези общини, инвестициите в които биха довели до разкриването на нови работни места.

Антоанета Барес бе сред основните лектори на Първата национална конференция за индустриални имоти.