Menu

NCIZ

Целта на партньорството е ускорено професионално изграждане на млади специалисти

 

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) и Технически университет-София (ТУ) подписаха меморандум за сътрудничество, с което обединяват усилията си за ускорено професионално изграждане на млади специалисти. Инициативата е част от проекта на националната компания „Fast-tracking Success”, който предоставя възможности на студентите за стажове и постоянна заетост в компаниите, опериращи в индустриалните зони от портфолиото на НКИЗ. На официална церемония подписите си под споразумението поставиха изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ Антоанета Барес и проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на ТУ-София.

„Идеята за проекта “Fast-tracking Success” се зароди в отговор на конкретните нужди на инвеститорите в нашите зони“, посочи Антоанета Барес. По нейни думи една от основните трудности, които срещат не само чуждестранните инвеститори у нас, но и българските компании е осигуряването на квалифицирани кадри, особено от техническите специалности. Инициативата създава база за партньорство с университети от цялата страна, в рамките на което инвеститорите ще могат да получават адекватна информация за броя студенти, които се обучават по специалности и по региони. Те ще могат да правят и конкретни заявки за кадри към кариерните центрове на съответните университети, като предоставяните възможности ще бъдат както за стажове, така и за постоянна заетост. Очакванията на екипа на НКИЗ са това да подобри значително нивото на младите ни специалисти, които ще могат да се реализират в редица чуждестранни компании с високи стандарти на работа. Не на последно място самите университети ще могат да изградят реална представа за търсените кадри, в отговор на което могат да адаптират учебните програми. “Подобно сътрудничество с университетите ще осигури и директен достъп на студентите до бизнеса, така че те да изграждат ценни професионални умения още докато се обучават”, допълни Антоанета Барес.

“Този меморандум представлява заздравяване на една връзка и разширяване на нейните възможности. За студентите е още един нов портал към тяхната реализация”, заяви проф. дтн инж. Георги Михов.