Menu

NCIZ

Жалба срещу обществена поръчка за 49 хил. лв. бави реализирането на 7 инвестиционни проекта на обща стойност над 230 млн. лв. в Икономическа зона Божурище.

Предмет на поръчката е проектиране на уличната техническа инфраструктура на териториите от Фаза 2 на икономическата зона край София, като прогнозната й стойност е 96 000 лв. След обявяването на търга оферти са подадени от 8 фирми и съгласно посочения критерий за оценка „най-ниска цена“ Национална компания Индустриални зони /НКИЗ/ избира изпълнител при ценово предложение от 49 хил. лв.

Следват жалби от класираните на второ и трето място в Комисия за защита на конкуренцията, като решението на КЗК е изцяло в полза на НКИЗ – становището е, че компанията е спазила процедурата и съвсем правилно е избрала изпълнителя. Сега фирмите, неспечелили поръчката, обжалват решението пред Върховния административен съд (ВАС). На този етап това забавя проектирането на част от пътната инфраструктура на зоната с над 4 месеца. Очаква се определяне на дата за заседанието на ВАС, което на практика може да е в средата на 2018 г.

Обжалването на поръчката за тази част от уличната мрежа на Икономическа зона-Божурище, и забавянето на делото във ВАС ще засегне работата по 7 договорени от НКИЗ инвестиционни проекта на обща стойност над 234 млн. лева, съобщи изпълнителният директор на НКИЗ г-жа Антоанета Барес пред Фокус.

Инвеститорите, чиито терени граничат с тази част от инфраструктура в зоната, са чуждестранни и български, като някои са в напреднала фаза на изграждане на обектите си. Без необходимата инфраструктура не могат да ги въведат в експлоатация и да започнат да работят. И така една обществена поръчка за под 50 000 лв. спира за неопределено време инвестиции за стотици милиони. Това са сериозни компании, голяма част от които са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, посочват още от НКИЗ.

Проблемът се корени в икономически и правно необоснованите жалби от една страна и  бавното гледане на тези дела във ВАС от друга.

„Има „професионални“ жалбоподатели, които атакуват решения по обществени поръчки с повод и без повод. Публична тайна е, че тези жалби често са свързани с междуфирмен рекет. Жалбоподателите злоупотребяват с ниските такси на ВАС, които не са пряко обвързани с материалния интерес, и атакуват решения по обществени поръчки често без реални аргументи.

Съдебните такси са ниски и водят до масово обжалване на обществени поръчки, независимо дали има сериозни основания. Например за поръчки до 1 000 000 лева таксата, дължима към ВАС, е 425 лв. В резултат и на това съдиите от ВАС са претрупани с работа и делата се бавят по половин година и повече. Това буквално връзва ръцете на държавните компании и институции“, разказа Антоанета Барес – изпълнителен директор на НКИЗ в интервю за Фокус.

Същевременно интересът от страна на чуждите инвеститори расте. Положителното е, че и български предприятия се разрастват и инвестират в собствени терени и сгради, където да позиционират производствата си за постоянно.

В момента НКИЗ води разговори с няколко български компании с интерес към позициониране в Икономическа зона София-Божурище.

Всички те се оглеждат как започва изграждането на инфраструктурата във втората фаза на зоната. Интересът от страна на чуждестранните инвеститори също е голям – предимно от европейски страни, например Германия. Запитвания постъпват и от полски, гръцки и турски компании, които търсят разширението си към ЕС.

„България е сред предпочитаните дестинации за много чужди компании. Имотите на НКИЗ са интересни заради възможността да се изгради необходимата инфраструктура, което е важно условие за позиционирането на дадена инвестиция“, посочва Антоанета Барес, изпълнителен директор на националната компания.

В зоните на НКИЗ вече работят или в момента изграждат предприятия, складове, логистични центрове, хай-тек офиси и др. фирми от Германия, България, Гърция, Австрия, Израел, Турция, ОАЕ и др.

От НКИЗ призовават за национален подход в решаването на проблема с масовите обжалвания и забавянето на съдебните решения по тях.

Същевременно, за да преодолее описаните трудности, компанията вече има цялостна промяна в подхода на работа - изпреварващо изграждане на необходимата инфраструктура. „До този момент принципът беше първо да се позиционира инвеститор и след това да започнем да изграждаме инфраструктура до съответния терен“, обяснява Антоанета Барес. Това е заложено в първоначалната концепция за развитие на държавните зони. Според Барес обаче, този подход също поставя компанията в ситуация на догонване на инвеститорите, чийто срокове са доста амбициозни.

Компанията вече предприема мерки за стартиране на проектирането и изграждането „ан блок“ на ключовите артерии във Фаза 2 на зоната, така че инвеститорите да стъпват на готова инфраструктура.