Menu

NCIZ

Производствата са в сферата на леката промишленост, машиностроенето и роботиката

 

„Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) представи възможностите за инвестиции в индустриалните зони от портфолиото си пред над 300 турски бизнесмени в рамките на мащабен форум, организиран от Българо-турската търговско-индустриална камара и Търговската секция при Посолството на Република Турция у нас. Събитието под надслов „Възможности за търговия и инвестиции в България“ се проведе по време на най-голямото българско изложение – Пловдивски международен технически панаир.

Компании от секторите на леката и тежката промишленост проявиха интерес към зоните в София-Божурище, Бургас, Русе и Свиленград. Конкретни запитвания от страна на турския бизнес бяха направени и за зоната във Видин. Икономическа зона Свиленград се оказа интересна  локация за турски компании от сферата на пътната инфраструктура и външнотърговската дейност. Близостта на зоната до границата с Турция я прави привлекателна за турски инвеститори, търсещи бързи логистични връзки. За възможностите за закупуване или наемане на терени в Индустриален и логистичен парк – Бургас запитвания по време на бизнесфорума направиха турски компании от оръжейната, леката промишленост и машиностроенето.

Високотехнологични производства и фирми от леката промишленост от Турция пък проявиха интерес за позициониране на свои производства в Икономическата зона София-Божурище. Такова запитване направи голяма компания, оперираща в сферата на роботиката и настоящ партньор в Турция на един от световните лидери в производството на бяла техника. Едно от предимствата на зоната е достъпът до редица специализирани средни и висши учебни заведения, които могат да предоставят висококвалифицирани кадри. Още по време на форума екипът на НКИЗ съдейства за установяването на първоначален контакт на компанията с Националното училище по роботика за проучване на наличните специалисти. 

Турският бизнес оценява предимствата на страната ни като инвестиционна локация и търговски партньор. Особено внимание се обръща на България като входна врата за турските инвеститори и бизнес към единния европейски пазар. Този потенциал намира изражение във все повече турски компании, които обмислят установяването на производства у нас, както и идентифицирането на дългосрочни търговски партньори.

Данните за стокооборота между двете страни за първите 8 месеца на годината показват ръст от  20% спрямо същия период на миналата година, като през 2016 г. стокооборотът между Турция и България е възлизал на 4,5 милиарда долара, съобщи главният търговски съветник към Турското посолство у нас г-н Емрах Сазак.

 За периода 2009 – 2016 година вносът на Турция в България се е увеличил с 90%, а износът - с 80%. Същата е картината и в областта на туризма и инвестициите. До момента турските фирми у нас са създали 10 000 работни места.

Интересът на турския бизнес конкретно към възможностите за инвестиции в индустриалните зони на НКИЗ се превърна в повод националната компания да бъде поканена да представи проектите си по време на бизнес форум в Истанбул през пролетта на 2018 г. Потвърждение за потенциала за разгръщане на търговско-инвестиционните отношения между двете страни даде и Фикрет Индже, Председател на Българско-турската търговско индустриална камара. Той заяви пред участниците във форума, че България е страна, в която турският бизнес може да инвестира, без да се притеснява в контекста на това, че България е европейска страна.

В официалното откриване приветствия към участниците отправиха още Хюсеин Ергани, Генерален консул на Република Турция в Пловдив, Осман Ак, председател на турско-българския бизнес съвет към Съвета за външноикономически отношения на Република Турция и Емрах Сазак, главен търговски съветник при Посолството на Република Турция. Участие взеха и изпълнителните директори на свободните зони в Русе и Свиленград, Индустриален и логистичен парк – Бургас и Индустриална зона Варна-Запад.