Menu

NCIZ

Николай Паскалев, Председател на Борда на директорите и Заместник изпълнителен директор на Национална компания индустриални зони (НКИЗ) посети Токио - Япония, където участва във инвестиционен форум „Инвестирай в България – стратегическата бизнес дестинация в Централна и Източна Европа. Събитието беше организирано от българското правителство съвместно с FinancialTimesLiveи беше проведено в MarunouchiTrustTowerMainв Токио.

На официалната вечеря, която беше част от форума, присъстваха високопоставени представители на японското правителство, ръководители на компании, корпоративни и финансови съветници от България и Япония, които споделиха своите виждания и съвети по отношение на възможностите и предимствата на инвестициите в България.

Сред почетните гости бяха Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции – г-н Борислав Стефанов, посланикът на България в Япония – Негово Превъзходителство г-н Георги Василев, Председателят на икономическия комитет България - Япония г-н Коичиро Фукуи, Изпълнителният директор на Американската търговска камара – г-н Валентин Георгиев и др.

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции представи конкурентните предимства и устойчивото развитие в създаването на благоприятен инвестиционен климат в България. По време на официалната вечеря г-н Паскалев проведе конструктивни разговори и отправи конкретни предложения за бъдещо сътрудничество към компании с интерес към инвестиционни проекти в България и НКИЗ като техен местен партньор. Гостите бяха запознати с условията, които Национална компания индустриални зони предлага за започване на бизнес, използване на инфраструктура и подкрепа при изпълнение на инвестиционни проекти. По време на вечерята бяха представени и успешни проекти на японски компании, реализирани в България.

Ключова тема във форума бяха и клъстерите в сектори с голям потенциал: транспортно оборудване, производство на машини, електроника и електронно оборудване, химическа индустрия, логистика.

Специален интерес бе проявен от местни фирми в областта на селскостопанското машиностроене, хранително-вкусовата промишленост, консултантски компании в секторите енергетика и МСП, които заедно с техните клиентипланират свързани с България проекти.