Menu

NCIZ

„Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) ще си сътрудничи с един от водещите индустриални паркове в Китай. Това стана ясно по време на посещение на китайска делегация в Икономическа зона София – Божурище, в която бяха включени представители на Икономическа и технологична зона за развитие – Пекин. Китайската делегация включва още редица компании и организации, сред които гаранционен фонд и кредитни институции, работещи в подкрепа на китайските инвестиции зад граница и двустранните търговски отношения. Посещението им в страната ни се организира от Китайския съвет за насърчаване на международната търговия в Пекин.

По време на посещението си в Икономическа зона София – Божурище делегацията разгледа вече успешно опериращите предприятия на няколко международни и български компании, както и тези, които са в процес на изграждане. Изпълнителният директор на НКИЗ представи пред китайския бизнес цялостната дейност на компанията и възможностите, които зоните от нейното портфолио и в частност тази в Божурище предоставят на чуждестранни инвеститори. Към момента проектът на НКИЗ в Божурище е привлякъл 19 инвеститора, а планираните инвестиции са в размер на 350 млн. лв.

Представители на Икономическа и технологична зона за развитие – Пекин от своя страна посочиха, че зоната успешно привлича инвеститори в сферата на автомобилната промишленост, фармацевтиката и IT индустрията. Тя предлага добри условия за развитието на високотехнологични производства. С оглед потенциала на Икономическа зона София – Божурище и фокуса, който НКИЗ поставя именно на такива производства, двете страни се договориха за установяване на партньорство с цел обмяна на опит и съвместно промотиране на възможностите пред инвеститорите. За целта китайската делегация отправи покана за посещение на представители на НКИЗ в зоната в Пекин.