Menu

NCIZ

„Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) ще си партнира и със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за постигане на ускорено професионално изграждане на млади специалисти. Сътрудничеството ще се реализира в рамките на проекта на националната компания „Fast Tracking Success”, за което официално споразумение подписаха Антоанета Барес – изпълнителен директор на НКИЗ, проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийски университет и доц. д-р Теодор Седларски, декан на Стопански факултет. Инициативата е насочена към предоставяне на възможности на студентите за стажове и постоянна заетост в чуждестранни компании в зоните от портфолиото на „Национална компания индустриални зони“. Целта на проекта е трайно разрешаване на един от най-наболелите проблеми пред чуждестранните инвеститори и бизнеса като цяло у нас – недостига на квалифицирани работни кадри.

„Национална компания индустриални зони“ стартира проекта наскоро, като към него вече са се присъединили три от водещите университети в страната – УНСС, Нов Български Университет (НБУ) и Лесотехнически университет – София. Предстои подписването на споразумения за сътрудничество и с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София и Технически университет – София.

“Fast Tracking Success” е инициатива, която ще се развива в национален мащаб, като тя ще допринесе за намаляване на младежката безработица и на регионално ниво. НКИЗ развива 9 проекта на територията на страната, шест от които са действащи – три свободни зони във Видин, Русе и Свиленград, Икономическа зона София – Божурище, Индустриален и логистичен парк – Бургас и Транзитна зона – Варна. Част от инвеститорите в тези зони вече разширяват проектите си и търсят нови кадри.