Menu

NCIZ

На 20 март 2017 г. изпълнителните директори на „НКИЗ“ ЕАД – г-жа Антоанета Барес и г-н Стефан Стайков, подписаха меморандум за сътрудничество с Община Варна и „Транзитна търговска зона“ АД. С този меморандум се полага началото на реализацията на икономическа зона от нов тип в гр. Варна, която ще бъде изградена върху терени, разположени в южната промишлена зона на Варна. НКИЗ, Община Варна и „Транзитна търговска зона“ АД заявиха своето желание за активно сътрудничество, обмяна на опит и добри практики с цел оптимално използване на потенциала на Варна за привличане на нови инвестиционни проекти и създаване на заетост. Регионът може да се похвали с добре развита транспортна инфраструктура и отлична логистика, както и с висококвалифицирани кадри, благодарение на шестте университета и научни институти, а това са част от най-важните критерии на инвеститорите при избор на локация.

Беше изразена увереност, че с това партньорство ще се създаде един много добър модел за привличане на инвеститори и ще бъде изградена дългосрочна визия за развитието на региона. „НКИЗ“ ЕАД си сътрудничи успешно и с редица други общини, като развива свободните зони във Видин, Русе и Свиленград, както и Индустриален и логистичен парк – Бургас.