Menu

NCIZ

Изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони г-н Стефан Стайков взе участие в международна конференция, посветена на логистиката и комбинирания превоз на товари в Югоизточна Европа. Той презентира възможностите на индустриалните зони, управлявани от НКИЗ, подходящи за изграждане на интермодални терминали: Икономическа зона София – Божурище, Индустриален и логистичен парк – Бургас, както и Свободните зони Русе, Видин и Свиленград.

На форума присъстваха представители на бизнеса от Германия, Гърция, Полша, Румъния, Австрия, Сърбия, Италия и Турция, пред които г-н Стайков представи възможностите, които се предлагат на инвеститоритев  индустриалните зони. Събитието беше открито с приветствени слова от г-н Ивайло Московски - Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.