Menu

NCIZ

Изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони г-н Стефан Стайков взе участие в третата годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции 2016". Той представи възможностите, които се предлагат на инвеститорите в икономическа зона София - Божурище и Индустриален и логистичен парк - Бургас.  

На форума бяха дискутирани важни въпроси, свързани с възможностите за развитието на индустриалните зони в България и представени локации с най-добър потенциал за привличане на инвестиции."Развитието на индустриалните зони е важен фактор за постигане на икономически растеж, но за да привлечем ключови, стратегически инвеститори е необходимо да работим по приоритетни направления.", заяви г-н Стайков.

Форумът беше официално открит от Заместник - министъра на икономиката г-жа Даниела Везиева, която подчерта, че "страната ни е достатъчно конкурентна, както на съседните държави, така и в световен мащаб, за да привлича големи чужди инвеститори."