Menu

NCIZ

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, г-н Стефан Стайков, взе участие в официална делегация до Япония за периода 9-14 май 2016 г., ръководена от министъра на икономиката - г-н Божидар Лукарски.

В рамките на посещението беше проведена среща с г-н Йонеда Кензо, председател на японската Международната икономическа асоциация за обмен - организация, подпомагаща развитието на малките и средни предприятия и техните контакти с чуждестранни партньори и с г-жа Ащико Игая, директор на Японо-българската асоциация. На срещата беше обсъдено бъдещо сътрудничество с двете организации с цел насърчаване на икономическото сътрудничество между страните.

Г-н Стефан Стайков взе участие в двустранен бизнес форум, на който представи възможностите за инвестиране в България и конкурентните предимства на индустриалните зони, развивани от „НКИЗ“ ЕАД.

В състава на българската делегация участие взеха заместник - министърът на икономиката г-н Любен Петров, изпълнителният директор на ИАНМСП г-жа Мариета Захариева и представители на 16 компании от областта на високите технологии, преработвателната и хранителната индустрия.