Menu

NCIZ

Концентрацията на индустрии на едно място в един момент започва да носи дискомфорт на инвеститорите, затова се подготвят и нови индустриални зони в страната, заявява изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД в интервю за „Инвестор.бг“

- Г-жо Барес, как върви процесът по разрастване на работещите индустриални зони, които управлява компанията, и подготовката на зоните в развитие?

- Националната компания „Индустриални зони“ се фокусира както върху развитието на съществуващите си проекти, така и върху разширяване и създаване на нови индустриални зони, тъй като концентрацията на индустрия на едно място създава определен дискомфорт както на самите градове, около които се концентрира, така и на инвеститорите.

Когато има голяма концентрация на индустрии в един район, се появява проблем с кадрите. С това се сблъскват част от инвеститорите в момента в България. Затова целта ни е да вървим към процеси на развитие и на други терени. Част от тях ще се реализират съвместно с общини, други – на принципа на публично-частното партньорство (ПЧП). Имаме опция и за създаване на съвместни дружества и за работа по ad hoc проекти.

Продължаваме да разширяваме зоната в Божурище. През тази година я разширихме с още 115 дка. Първият етап от зоната е почти готов, в момента се работи по проектирането и строителството на последните инфраструктурни обекти. Проектира се вторият етап на зоната, където преди по-малко от година сключихме договор с датската компания JYSK за техния проект за 100 млн. евро.

Сериозен интерес има към зоната в Бургас. Територията е почти запълнена и в момента съвместно с общината работим по проект за разширяването ѝ, защото има голям интерес към инвестиции в този район. Това е логично, защото община Бургас като местоположение е на изключително благоприятно място. Там има достъп освен до основните видове сухопътен транспорт, така и до морски транспорт.

Работим по проект за развитие на терените ни и възможностите за нова зона с община Варна. По примера на свършеното до момента бихме могли да изградим доста успешен модел. Там на държавно ниво има концепция за развитие на пристанището и интересите на индустрията са доста сериозни.

Развиването на другите ни терени, във Видин и Русе, също е приоритет. Терените там са подходящи за развитие на логистична дейност заради речния транспорт, който дава възможност за транспортиране на големи товари.

В Божурище – това се оказа най-големият ни и успешен проект, с ключово местоположение в близост до София, в индустриалната част на града, предвиждаме проектиране и изграждане на интермодален терминал с възможност за претоварване. Опитваме се да създадем добри условия за инвестиции. Тогава би могло да се очаква и развитие на проектите в тези райони.

- Каква е ситуацията в зоните в Свиленград, Карлово и Телиш?

- Карлово, като община в близост до Пловдив, е доста експлоатиран район. Там вече има частна зона, която функционира успешно съвместно с подкрепата на община Пловдив. За момента като интерес за зоната в Карлово има две запитвания, работим по тях, но голямата концентрация на производства там създава дискомфорт на инвеститорите заради недостига на работна ръка. Затова и ние чисто концептуално се стараем да се фокусираме върху места, където има възможност за намиране на кадри, както и те да са съобразени със секторите, в които искат да инвестират, където има традиции в съответната област, има училища, а така се избягва и обезлюдяването на определени градове.

Свиленград се намира на ключово място, в близост до две граници. Свиленградската зона след изграждането на нова пътна връзка до границата остана в изолирано положение. Това създаде проблеми в развитието на зоната и се опитваме да ги преодолеем. Зоната там е малка, стараем се да се съобразим с нагласите и нуждите на града, институциите и фирмите, които оперират там. Митницата се намира в жилищна част на града и има голям проблем с денонощното преминаване на камиони и с чакащите превозни средства. Опитваме се да върнем поне част от митническото обслужване на територията на зоната, за да се положат основи за възобновяване на дейността ѝ.

Телиш е с много интересно местоположение, в близост до Плевен, но и леко отделен. Регионът предполага възможности, тъй като има развит жп транспорт, напоследък има и интерес към него от инвеститори. За момента обаче никой не е проявявал интерес към зоната в Телиш. Теренът освен това е бивше военно поделение с частично изградена инфраструктура, но и доста голяма тежест – над 100 „мъртви“ сгради, които няма как да се ползват. Част от бъдещите ни планове са да развиваме територията и натам, тъй като интересът е все по-голям, особено към достъпа до жп транспорт. На територията на зоната там има и гара.

Интересът към жп транспорта нараства по няколко причини. Сухопътният транспорт се очаква да поскъпне, особено с въвеждането на тол таксите. За голямата логистика жп транспортът ще остане най-евтиният начин за големи товари.

- Само че инвестициите в жп инфраструктурата се осъществяват основно в Южна България...

- Това е проблемът на Северна България. Давам пример с Видин: самият град има добра инфраструктура, но пътят дотам все още не е изграден. Проблемът е в свързаността със София и другата част на страната. Това е приоритизирано от правителството на ниво стратегическо планиране, но още не е започнало изграждане.

Пълен текст на интервюто в „Инвестор.бг“.