Menu

NCIZ

Проектът “Fast-tracking Success” цели осигуряване на условия за ускорено професионално изграждане на младите специалисти, които излизат от университетите.

Идеята на "Национална компания индустриални зони" е да постигне това чрез предоставяне на възможности за стажове и постоянна заетост за тези специалисти в чуждестранни компании, опериращи в зоните от портфолиото на компанията.

Параметрите на сътрудничество между НКИЗ и университетите предвиждат двустранен обмен на информация в подкрепа на процеса по осигуряване на необходимите на инвеститора кадри.

Повече за проекта и как той ще подпомогне инвеститорите в реализирането на техните проекти, разказва Надя Стефанова, експерт "Програми и проекти". 

Какви са ползите за студентите коментира проф. Стати Статев, ректор на УНСС - един от участващите в инициативата университети. 

Цялата рубрика "Бизнес с визия" на Дарик Радио и "Национална компания индустриални зони" може да чуете тук.