Menu

NCIZ

Ще се развиват нови проекти в Кърджали, където има заявен интерес от турски компании, казва изпълнителният директор на Национална компания Индустриални зони

Антоанета Барес е изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. Тя има над 15 години професионален опит в областта на правото и управлението на проекти в различни сектори от икономиката. Заемала е ключови и ръководни позиции в търговски компании, включително от IT сектора и държавните институции. Има мaгистърска степен по право и е докторант по икономика към Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. (повече)