Menu

NCIZ

Липсва нормативна уредба за специфични обекти, каквито са индустриалните зони. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес във връзка с индустриалните зони в България. Барес поясни, че в процеса на проектиране, строителство на инфраструктурата и управление на индустриални зони, НКИЗ се изправя пред редица предизвикателства, като според нея едно от тях е липсата на нормативна уредба за специфични обекти, каквито са индустриалните зони. Тя обърна внимание, че такава съществува в повечето държави и регламентира ефективно израждането и функционирането им. „В тази връзка, мога да дам пример с някои от най-големите рискове, с които се сблъскваме - бавните съгласувателни процедури с дружествата за комунални услуги, което е свързано с дълги срокове в разрез с изискванията за стартиране на бизнес на инвеститора; необходимостта от осигуряване на транспортна свързаност на всяка нова индустриална зона със съществуваща пътна мрежа, което изисква голяма инвестиция и яснота относно източника на финансиране; и не на последно място – различните рискове, свързани с обществените поръчки“, коментира Барес. По отношение на инвеститорите, според Барес те също трябва да извървят административния път при осъществяването на своите проекти. „Това, което в разговорите си с нас са споделяли, е недостигът на квалифицирана работна ръка в някои сектори. В това отношение, един от стимулите за проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, е финансово подпомагане за обучение на новоназначения персонал за придобиване на професионална квалификация. Ефективна мярка за преодоляване на недостигa на кадри е въвеждането на системата на дуалното обучение, следвайки успешния пример на държави като Германия, Австрия, Швейцария“, посочи още изпълнителният директор на НКИЗ.
Деница КИТАНОВА

Копирано от Информационна агенция ФОКУС