Menu

NCIZ

Видин. Идеята ни е заедно с Община Видин да фокусираме усилията си в областта на привличане на инвеститорите. Това каза за Радио „Фокус“ – Видин изпълнителният директор на "Национална компания индустриални зони" ЕАД Антоанета Иванова – Барес след подписването на съвместен меморандум с Общината. Тя посочи, че компанията от години има ситуирана зона във Видин. „Предвид изградения Дунав мост 2, приоритети за развитието на Видин и добрата локация на града искаме да съсредоточим действията си върху нещата, които са от първа необходимост за един инвеститор. За да се ситуира един инвеститор на дадено място той се интересува от три неща – местоположение, инфраструктура и работна ръка. Болезнен стана въпроса с намирането на работна ръка, но няма неразпешими неща. Когато сме малко по-активни, когато говорим с хората, когато търсим и помагаме – нещата ще се случат“, каза Антоанета Иванова – Барес. Тя допълни, че сътрудничеството с общината е да се постави фокуса върху всички тези неща и тогава нещата ще се случват по-бързо. 
Анна ЛОЗАНОВА (повече)

Ще се развиват нови проекти в Кърджали, където има заявен интерес от турски компании, казва изпълнителният директор на Национална компания Индустриални зони

Антоанета Барес е изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. Тя има над 15 години професионален опит в областта на правото и управлението на проекти в различни сектори от икономиката. Заемала е ключови и ръководни позиции в търговски компании, включително от IT сектора и държавните институции. Има мaгистърска степен по право и е докторант по икономика към Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. (повече)

В Икономическа зона София – Божурище сме привлекли общо 19 инвеститори, очаква се да бъдат разкрити над 1 050 работни места. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес във връзка с индустриалните зони в България. Тя поясни, че инвеститорите са от секторите автомобилна промишленост, високи технологии, складова и логистична дейност, като 18 от тях са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите. „Очаква се реализираните инвестиции да бъдат в размер на близо 350 млн. лв., в резултат на което ще бъдат разкрити над 1 050 работни места“, поясни Барес. По отношение на засиления интерес към зоната в Божурище, тя допълни, че се търсят възможности за идентифициране и придобиване на терен в района около София като цяло. „Също така, преди около половин година НКИЗ придоби 46 % участие в Транзитна търговска зона – Варна. „Транзитна търговска зона“ АД извършва дейност от 2001 г. Сред останалите основни акционери са Българската търговско-промишлена палата, Строителен и технически флот - Варна и др. Зоната е с обща площ от 104 000 кв.м. и разполага с напълно изградена инфраструктура“, коментира Барес.
Деница КИТАНОВА

Копирано от Информационна агенция ФОКУС

Приоритетно ще се опитаме да помогнем в Северозападния регион и по-конкретно на община Видин. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес във връзка с индустриалните зони в България. По думите й там има зона, но ще се опитат да я развият заедно с Общината. Барес поясни, че по този начин ще може да се привлече интересът на стратегически инвеститор. „НКИЗ усилено промотира възможностите за инвестиции именно в този регион, като набляга на допълнителните стимули, приложими в региони с безработица, по-висока от средната за страната – преотстъпване на корпоративен данък в размер до 100%“, допълни Барес. Изпълнителният директор на НКИЗ поясни, че като цяло компанията предоставя техническа инфраструктура, изградена изцяло според изискванията на инвеститорите и отговаряща на всички международните стандарти. „Нашите индустриални зони са разположени на първокласни локации с отлична транспортна свързаност – зоните в Русе и Видин, например, се намират в непосредствена близост до самите пристанища. Божурище е съвсем близо до София, като в същото време е на пътя за Сърбия, Гърция, Румъния“, посочи Барес. По думите й в допълнение на това, НКИЗ предлага и интегрирани услуги за подпомагаме инвестиционния процес и персонално съдействие към инвеститорите. „От една страна те се възползват от всички предимства, които са включени в Закона за насърчаване на инвестициите– индивидуално административно обслужване, съкратени срокове по различните процедури, възможността инвеститора да придобие земя без търг или конкурс. От друга страна, като държавна компания, прилагаме междуинституционален подход, който помага на инвеститорите. Ако се наложи да се реши казус с община, институция или друго ведомство, ние сме в състояние да го направим. Тъй като НКИЗ извършва част от административните процедури вместо инвеститорите, по този начин значително съкращаваме времето, нужно за реализацията на даден проект“, поясни Барес.
Деница КИТАНОВА

Копирано от Информационна агенция ФОКУС

Липсва нормативна уредба за специфични обекти, каквито са индустриалните зони. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес във връзка с индустриалните зони в България. Барес поясни, че в процеса на проектиране, строителство на инфраструктурата и управление на индустриални зони, НКИЗ се изправя пред редица предизвикателства, като според нея едно от тях е липсата на нормативна уредба за специфични обекти, каквито са индустриалните зони. Тя обърна внимание, че такава съществува в повечето държави и регламентира ефективно израждането и функционирането им. „В тази връзка, мога да дам пример с някои от най-големите рискове, с които се сблъскваме - бавните съгласувателни процедури с дружествата за комунални услуги, което е свързано с дълги срокове в разрез с изискванията за стартиране на бизнес на инвеститора; необходимостта от осигуряване на транспортна свързаност на всяка нова индустриална зона със съществуваща пътна мрежа, което изисква голяма инвестиция и яснота относно източника на финансиране; и не на последно място – различните рискове, свързани с обществените поръчки“, коментира Барес. По отношение на инвеститорите, според Барес те също трябва да извървят административния път при осъществяването на своите проекти. „Това, което в разговорите си с нас са споделяли, е недостигът на квалифицирана работна ръка в някои сектори. В това отношение, един от стимулите за проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, е финансово подпомагане за обучение на новоназначения персонал за придобиване на професионална квалификация. Ефективна мярка за преодоляване на недостигa на кадри е въвеждането на системата на дуалното обучение, следвайки успешния пример на държави като Германия, Австрия, Швейцария“, посочи още изпълнителният директор на НКИЗ.
Деница КИТАНОВА

Копирано от Информационна агенция ФОКУС

През последните години България се утвърди като предпочитана дестинация за инвестиции не само в европейски, но и в световен мащаб. Предпоставките за това са много – от стратегическата локация на страната ни като вход между Европа и Азия, ниските оперативни разходи, най-ниските данъчни ставки в целия ЕС, наличието на квалифицирана и многоезична работна ръка, до ключовата за всеки инвеститор макроикономическа и финансова стабилност.Копирано от standartnews.com

 

 

 

http://www.standartnews.com/biznes-kompanii/nk_industrialni_zoni__magnit_za_investitori-354079.html