Menu

NCIZ

РУСЕ

Обща площ: 370 235 кв.м.

Застроена площ: 

Зона А – 23 732 кв.м; Зона Б – 6 268 кв.м.

Свободни площи СЗ Русе (Януари 2018)

 • Производствен корпус - 844 кв.м.;
 • Склад 1:  475кв.м.;
 • Склад 3:  140кв.м.;
 • Склад 6:  440кв.м.;
 • Склад 7:  300кв.м.;
 • Склад 8:  300кв.м.;
 • Офиси - 67 кв.м.;

Терени за инвестиция на зелено: 35 000 кв.м.

Производствени, складови и административни сгради:

         

 • Производствен корпус- 844 кв.м.
 • Комбинирана сграда – офисни площи, столова, сервизни помещения: 273, 2 кв.м.

Гаражи /недовършено строителство/: 1 188 кв.м

 
ВИДИН

Обща площ: 308 627 кв.м.

Застроена площ:

Административни сгради – 450 кв.м.

Производствени и логистични сгради – 7 000 кв.м.

 Свободни площи СЗ Видин (Януари 2018)

  Терени за инвестиция на зелено: 159 641 кв.м.

 Производствени, складови и административни сгради:

 • Хале 1-1:  696   кв.м.;
 • Хале 1-2:  400   кв.м.;
 • Хале 2-1:  200   кв.м.;
 • Хале 2-2:  100   кв.м.;
 • Хале 3-1:  180   кв.м.;
 • Хале 4-2:  1080  кв.м;
 • Хале 5-1:  329     кв.м.;
 • Хале 5-2:  200   кв.м.;
 • Хале 5-3:  400   кв.м.;
 • Хале 6 (закрит):   1000   кв.м.;
 • Хале 6 (открит):   3300   кв.м.;
 • Открит склад:      1928   кв.м.
 • Офис площи: 10 офиса с обща площ от 193,00 кв.м.

 
СВИЛЕНГРАД

Обща площ: 70 000 кв.м.

Застроена площ:

Закрити складови площи – 4 130 кв.м.

Паркинг за товарни автомобили – 2 500 кв.м.

 Свободни площи СЗ Свиленград (Януари 2018)

Терени за инвестиция на зелено: 35 000 кв.м.

Производствени, складови и административни сгради:

 • Склад 3:     200   кв.м.;
 • Склад 9:     432   кв.м.;
 • Склад 10:   432   кв.м.; 
 • Склад 16:    432   кв.м.; 

Офис площи: 6 офиса с обща площ от 187, 35 кв.м.


ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА СОФИЯ – БОЖУРИЩЕ

Обща площ: 3 038 527 кв.м.

Свободни площи: 2 321 031 кв. м.


ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС

Обща площ: 238 000 кв.м.

Свободни площи: 46 540 кв.м. 


КАРЛОВО

Обща площ: 580 000 кв.м.

ТЕЛИШ /ОБЛАСТ ПЛЕВЕН/

Обща площ: 2 036 638 кв.м.

Свободни производствени, складови и административни сгради - общо РЗП 27 660 кв. м.

ВАРНА

Обща площ: 399 000 кв.м.