Menu

NCIZ

Местоположение

 Обща площ: 2 036 638 m²

 Обща застроена площ: 32 329 m²

  • На 105 km от летище София
  •  На 30 km от град Плевен, в непосредствена близост до ж. п. гара Телиш
  •  На 65 km от ферибота България – Румъния
  •  В непосредствена близост до главен път София-Варна (най-голямото черноморско пристанище в България)
  •  На главен път София-Русе (най-голямото речно пристанище в България)

Инфраструктура

  •  Международен път
  •  Ж. п. мрежа
  •  Електричество
  •  Водоснабдяване и канализация
  •  Телекомуникационна мрежа